2

Mi legis tiun frazon:

Mia teamo estis ses homoj.

Sed pli ofte, oni skribas:

Mia teamo konsistis el ses homoj

Do mi ne certas pri la ĝusteco de la unua frazo. Ĉu ĝi estas?

2 Answers 2

4

Mi ne vidas ion ajn kritikindan ĉi tie.

  • Unu tago estas dudek kvar horoj.
  • Unu kilometro estas mil metroj.
1

Laŭ miaj legitaj, mi trovas esti el pli ofte ke konsisti el. Tial mi dirus "Mia teamo estis el ses homoj". Mi preferas konsisti el, tamen...

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.