Questions tagged [antonyms]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
2
votes
3answers
106 views

Ĉu oni povas uzi la vortojn "maleta", "malolda", "malfrida"?

Mi lernis ke oni povas konstrui vortojn uzanta la prefikso "mal" por esprimi la malon de la vortoj sen la prefikso: granda ⇒ malgranda varma ⇒ malvarma juna ⇒ maljuna Sed, ĉu oni povas uzi la saman ...