Questions tagged [article]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
7 votes
2 answers
142 views

La signifo de forlaso de la artikolo

En la angla, laŭ mia kompreno estas tri elektoj por artikoloj: La difina artikolo: the man who lives around the corner La nedifina artikolo: a dog Forlaso de artikolo: human rights En Esperanto ...
user avatar
  • 16.9k
3 votes
1 answer
52 views

"La" with pair organs

Simple question: if a leg hurts me, do I still say "la kruro doloras min", although I have two of them? Why I'm wondering is because I feel a contradiction with the definite meaning of the article la ...
user avatar
  • 3,373
5 votes
1 answer
61 views

Ĉu "sudo" estas ĝusta en la frazo?

Kaj Abram iris pluen, ĉiam pluen al sudo. (Moseo 1: Genezo 12: 9) Ĉu ne estas necesa esti "la" kun "sudo" (i.e. la sudo)?
user avatar
  • 397
9 votes
4 answers
65 views

Kial "plej" postulas difinan artikolon?

Mi ĉiam vidas "la plej bona", "la plej maljuna", sed kun "pli" ĝi estas nur "pli bona", "pli juna", ktp. Kial "plej" ne funkcias sen "la" kun adjektivoj (kvankam ĝi funkcias tiel kun adverboj)? Aŭ ĉu ...
user avatar
  • 3,373
9 votes
3 answers
398 views

Why do you use a definite article before a language name?

For example you would say "la angla" when referring to English. Why 1) is it an adjective and 2) do you use "la"? It doesn't seem to fit internally with the grammar. Is it adopted from another ...
user avatar
  • 183
3 votes
2 answers
81 views

Ĉu oni uzu "la" aŭ "mia" kiam oni parolas pri siaj propraj korpopartoj?

Ĉu oni uzu "la" aŭ "mia" kiam oni parolas pri siaj propraj korpopartoj? Diversaj lingvoj havas diversajn kutimojn rilate al ĉi tio. En la angla oni uzas posesivon sed en la sveda oni uzas definitivon. ...
user avatar
5 votes
2 answers
86 views

Kial estas "la la" en ĉi tiu frazo?

En "La Eta Princo", sur paĝo 49 en ĉi tiu e-eldono, mi trovis la frazon “Libroj pri geografio,” diris la geografo, ”estas la la plej valoraj el ĉiuj libroj. [...]” Ĉu la "la la" estas ĝuste? Ĉu "...
user avatar
  • 3,373
5 votes
2 answers
36 views

Ĉu "kosmo" postulas la artikolon "la"?

En diversaj lingvoj oni havas diversajn vidpunktojn pri la ekstertera spaco. Foje oni taksas ĝin definitiva kaj foje ne. Kiel oni faras en Esperanto? Ekzemplaj frazoj: Mi interesiĝas pri (la) kosmo. ...
user avatar
10 votes
4 answers
671 views

What is the equivalent of "a"?

I have seen example sentences, but they didn't use a (the indefinite article). Does the equivalent of a exist?
user avatar
  • 255