Questions tagged [brand-name]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
0
votes
2answers
57 views

Ĉu traduku aŭ ĉu ne traduku varmarkon? Should trade marks / brand names be translated?

Ŝajnas al mi, ke en Esperanto pli da origine fremdlingvaj (ne esperantaj) varmarkoj estas tradukataj en Esperanton, ol kutimas esti tradukata en la respektiva cellingvo en aliaj lingvoj. Ĉu mia ...