Questions tagged [expression]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
3
votes
4answers
94 views

Ĉu oni povas diri “bonaj novaĵoj” kvankam estas nur unu peco de informo?

En la angla oni dirus ekzemple: "I have good news. They've found seats for us on a different flight." En Esperanto, ĉu oni simile uzas "bonajn novaĵojn" kiel esprimo aŭ ĉu oni devas pripensi ĉu ...
10
votes
2answers
94 views

Ĉu ekzistas esprimo por “head or tail” / “pile ou face” / “Kopf oder Zahl”

Ĉu ekzistas esprimo por demandi al homo pri veto, kiu el la du flankoj de ordinara monero estas supera post ĵeto? Temas fakte pri nomado de la du flankoj de monero, kiuj kutime montras emblemon (ekz. ...