Skip to main content

Questions tagged [medicine]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
4 votes
3 answers
79 views

Kio estas "tinnitus" en Esperanto?

Glosbe donas "tinito", sed tiu vorto ne ekzistas en PIV. Tekstaro havas nur unu trafon de artikolo de Monato. Glosbe havas ankaŭ "orelbruo", sed neniu mencio en PIV aŭ Teksaro. ...
marioo's user avatar
  • 451
3 votes
1 answer
42 views

Kiel esprimi "food intolerance" en Esperanto?

Kiel oni esprimu en Esperanto tion, kion en la angla oni nomiĝas "food intolerance" (vidu ĉe Vikipedio) kaj en la germana "Nahrungsmittelunverträglichkeit" (vidu ĉe Vikipedio), t.e....
das-g's user avatar
  • 3,663