Skip to main content

Questions tagged [plurals]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1 vote
1 answer
48 views

Pasta/Pastaĵo/Pastaĵoj - How to interpret plurals of mass nouns?

After having read apaderno's question about uncountable nouns, I thought I understood them well. However... I thought that the sentence "Ili multe ŝatas pastaĵojn" was properly translated as ...
Daba McD's user avatar
1 vote
1 answer
49 views

Ĉu pluralo post "nul"?

Kiun formon oni devus uzi? 0 frazo aldonita aŭ 0 frazoj aldonitaj Laŭ la reguloj pri pluraloj de Unicode Esperanto havas singularan formon por 1, kaj pluralan por ĉiuj aliaj kvantoj (do ankaŭ por 0)....
Eduardo Trápani's user avatar
7 votes
2 answers
591 views

Why Esperanto uses "j" in the plural instead of "s"?

Is there any historical reason for this? do any languages use "j" to indicate the plural?
Raphael Augusto's user avatar
3 votes
2 answers
242 views

Can proper nouns have plural forms?

Can proper nouns have plural forms? For exemple, can I say Parizoj or Francioj? The sentence I want to create is like: La Parizoj el 1900 kaj 2000 estas tre malsamaj. So, should I add a 'j' to ...
Lepticed's user avatar
  • 452
6 votes
2 answers
103 views

Fiĝioj vs Fiĝio: When should island groups have the plural ending?

This has been a mystery to me for some time. When should the Esperanto name of an island group receive the plural ending -j? Sejŝeloj, Filipinoj, Ferooj, Ŝetlandoj, Orkadoj, Falklandoj are usually ...
Bjørn's user avatar
  • 1,998
3 votes
4 answers
109 views

Ĉu oni povas diri "bonaj novaĵoj" kvankam estas nur unu peco de informo?

En la angla oni dirus ekzemple: "I have good news. They've found seats for us on a different flight." En Esperanto, ĉu oni simile uzas "bonajn novaĵojn" kiel esprimo aŭ ĉu oni devas pripensi ĉu ...
Antonia Montaro's user avatar
6 votes
2 answers
97 views

Kial ne “okulvitro” anstataŭ “okulvitroj” se kaj “pantalono” kaj “tondilo” estas singularaj?

Logike, se oni portas okulvitrojn, tio kio estas super la nazo estas unuopa, kvankam ĝi enhavas du pecoj da vitro aŭ plasto.
Erik Bjørn Pedersen's user avatar
5 votes
3 answers
97 views

"Oni nomas tiujn videojn videoblogoj" or "Oni nomas tiujn videojn videoblogo"?

When we are describing something with a verb such as nomi, should the plurality (-j) of the described object be respected?
Vanege's user avatar
  • 11.2k
16 votes
5 answers
722 views

Do you use the plural "-j" when the quantity is zero ("nul"/0)?

For the sentence I have 0 votes, which one of these sentences should I say? Mi havas 0 voĉdonon. Mi havas 0 voĉdonojn.
Vanege's user avatar
  • 11.2k
5 votes
1 answer
130 views

Using the plural for uncountable nouns

I found a reference to plural of uncountable nouns in Nombro ĉe O-vortoj, which says: Multaj O-vortoj estas nomoj de neindividuecaj aŭ substancecaj aferoj, kiuj ne povas esti nombrataj. Oni ne ...
apaderno's user avatar
  • 1,715
8 votes
3 answers
97 views

Ĉu oni uzu pluralon kun “ni”, se temas pri grupo entute?

Ekzemple, se oni demandas, ĉu grupo estas kompleta, oni kutime diras: “Ĉu ni estas kompleta(j)”. Ĉu mi aldonu la j en tiu frazo? Mi dubas pri tio, ĉar: Ni kompreneble estas plurala pronomo, do mi uzu ...
Joffysloffy's user avatar
  • 4,663