Skip to main content

Questions tagged [subject]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1 vote
1 answer
78 views

Ĉu eblas subjekto kun infinitivo?

En alia demando, unu uzanto skribis la jenan frazon: Mi pensas, ke gravas ekzisti komunumon kie oni nur parolas esperante Mi kredas ke tio ne estas gramatike ĝusta, ĉar ekzisti ne povas havi ...
Neil Roberts's user avatar
  • 17.3k
7 votes
1 answer
103 views

Can infinitives be subjects?

Infinitives are often used as direct objects: Mi ŝatas danci. ( ≈ Mi ŝatas dancadon.) I wonder if an infinitive could be used as a subject, too? Would it be correct to say: Danci plaĉas al mi. ...
Bjørn's user avatar
  • 1,998