Questions tagged [word-formation]

The tag has no usage guidance.

1 question with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
2 votes
0 answers
87 views

Esperanto word formation ambiguity

Estas skribita tio en PAG: Tio troviĝas precipe ĉe la largsignifaj sufiksoidoj AĴ, IL kaj UM: porkaĵo povas esti viando aŭ maldecaĵo, kovrilo povas rilati indiferente al tiel diversaj aferoj, kiel ...
user avatar