5 votes
Accepted

Can adjectives be combined with correlatives (table words)?

alia iu - something/someone else Oni diras iu alia. La klarigo gramatika troveblas ĉi tie, sed oni povas resumi jene: "Iu iom similas al individueca aŭ duondifina unu." alia io Kvankam vi ...
user avatar
1 vote

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Surprize, ŝajnas ke tia reordigo ja eblas. Bona ano kaj amiko de /r/Esperanto (fakte estro) trovis por mi multe da trafoj de tia kontruo. Kvankam mi ne ankoraŭ scias, kio estas la regulo mem kiu ...
user avatar
1 vote

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Ni komencu per transitiva frazo, alivorte per frazo kun rekta objekto. Mi faras la taskon. La gramatiko de Esperanto permesas, ke oni povas reordigi la frazon ekzemple al La taskon mi faras. Tio ...
user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible