New answers tagged

4

alia iu - something/someone else Oni diras iu alia. La klarigo gramatika troveblas ĉi tie, sed oni povas resumi jene: "Iu iom similas al individueca aŭ duondifina unu." alia io Kvankam vi teorie povus diri tion tiel (Zamenhof en frua teksto skribis "kio estas la aldona io, pri kiu ...") la kutima ordo estas io alia. io ajn malbona - ...


Top 50 recent answers are included