Hot answers tagged

8

Mi konas kvar manierojn diri tion esperante: 1) Glason da akvo, mi petas! 2) Glason da akvo, bonvolu! 3) Glason da akvo, bonvole! 4) Glason da akvo, perfavore! (malofta)


6

It's probably derived from the German expression "auf etwas pfeifen".


5

The language is relatively idiom free because it is supposed to be international in nature. Pissed off = Kolerega - Mi estas kolerega


5

Krom Feliĉan Kristnaskon ekzistas ankaŭ Feliĉan Julon. [PIV] Julo. Festo de la vintra solstico: Jularbo. ☞ Kristnasko. [ReVo] Julo. Mezvintra festo en Nordeŭropaj landoj: Julo ... estas en la skandinaviaj lingvoj la kaj kristana kaj nekristana vorto por la festo, kiun oni celebras baldaŭ post la kaprikorna solstico; feliĉan Julon!. Ŝajnas al ...


5

Mi suspektas ke tiu senco de play by ear estas angla idiomaĵo kaj do oni povas traduki let's play it by ear per ni faru tion senprepare/improvize. Se temas pri muzika senco de la vorto (to play an instrument by ear) la libro Cent jaroj da soleco uzas ludi laŭaŭde: One Hundred Years of Solitude: [...] learning to play the accordion by ear [...] Cent ...


4

Noktulo, noktemulo, noktovaganto.


4

Mi certas ke mi estis en tia situacio kia en la angla ni dirus "give a hand" - sed mi ne memoras precize kion oni diris. Mi mem evitus laŭvortan tradukon kaj dirus (kun klariga mangesto) ion kia: Mi prezentas al vi Joĉjo Ikso Ni bonvenigu al Joĉjo Ikso Bonvolu laŭte aplaŭdi por ... Kunfrapu la manojn por ... Jam temp' está fari bruon por ...


4

Iu kreis (per komputila programo) liston da 2809 kalemburoj. Vidu ĝin ĉi tie. Multe da tiuj eble estas amuzaj (kompreneble mi ne legis ĉiujn). Noto: Mi unuafoje eksciis pri tio de ĉi tie. Do, la afiŝinto estas la kreinto de la listo.


4

Ekzistas tiom multe - amasojn - da amuzaj vortoj en Esperanto! Dolchamar estas amuza (la muzikgrupo). Mi trovis tiun vorton: "fi-kant-aro" /"fik-ant-aro"... Mi ege ŝatas "La kata strofo estas katastrofo." Kukurbo estas amuza vorto por mi… Mi ŝatas kion Raymond Schwarz faris en la lingvo. Nepre legu lin! :-) Mi ege ŝatas vortojn kun -um-, ĉar estas tiom ...


4

Mi proponas "Feliĉajn Festojn!" Mi pensas ke se vi volas esprimon por ĉiuj festoj en decembro, tiu ĉi esprimo servas por diri tion.


3

Ekregu vin! Reakiru la memregadon! Reprenu la sinregadon! Ekzemploj el Tekstaro: Ekregu vin, sinjoro, kiel konvenas al venka militestro... li iom trankviliĝis kaj reakiris la sinregadon


2

Did prifajfi and fajfi pri mean that since the beginning of the language? Yes. „fajfi pri” appears several times in the „Malnova testamento” translated by Zamenhof in the beginning of the 20th century.


2

For that example, I don't think it matters. I would probably say, "Ĝi bongustas". But it could matter in other cases. PMEG has a couple things to say about the subject if you're interested. Sometimes the phrase just sounds weird. "La ĉielo bluas" is an example of that. People just tend to say "La ĉielo estas blua". If you want to add variety to your ...


2

There are many expressions related to anger - beyond kolera and kolerega. Here are a few I found after a brief check in PIV. boli de koleroB bolas kolero en lia koro ĉe tiu demando la sango ekbolis en liB. eksplodi de furiozo, de kolero li eksplodis, dirante ke […]Z. mi estas tute furioza, ke mi staras kiel malpravulo, dum mi estas pravaZ flama koleroZ As ...


2

Fruema, fruemulo, frua leviĝanto, frua ellitiĝanto.


1

In that English idiom you go explicitely for the "bad things", but you could take a more neutral approach, for example "the way we are" (it hints at good and bad things): ... respektas nin, tiaj kiaj ni estas. Or, a bit more verbose, "with our good and bad sides": ... respektas nin, kun niaj bonaj kaj malbonaj flankoj (malbonaĵoj, plibonigeblaĵoj, ...) ...


1

Por respondi al "Ĉu ekzistas registro de Esperantaj idiomoj?": Tatoeba estas registro de ekzemplaj frazoj kaj tradukoj, alŝutita de uzantoj: https://tatoeba.org/ Sed, kelkfoje estas multaj malsimilaj ekzemploj pri unu vorto. Mi ofte esploras la detalaj definoj de la ekzemploj en ie alia, post mi trovas ilin, por trovi la plej bonan por mia dezirata signifo....


1

Bonvolu aplaŭdegi por la viro. Aplaŭdegu por la viro. Ege aplaŭdu por la viro.


1

Vi povas uzi plej abstraktan formon, forlasante la anologion. Sed laŭ PIV, vi ja povas uzi "mano" kiel analogion de "ilo uzita por…". Do laŭvorte, vi povus traduki ĝin kiel "doni egan manon". Franclingve oni diras "prêter main forte", do vi ankaŭ povus traduki tion kiel "pretigi fortan manon". Do, kion ajn tradukon vi konstruas, uzi "mano" aŭ "helpo" ...


1

It is possible (and increasingly common) to drop the esti form and apply the verb ending directly to the adjective stem to form a “stative” verb: Vi pravis. = You were right. La mono ĉiam necesas. = Money is always necessary. La muro ruĝos. = The wall will be red. There are a few people who are very depressed by this structure... It is part of Esperanto, ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible