New answers tagged

0 votes

Historical ship types

Mi ne scias ĉu ekzistas aŭtoritata listo por io tiel specifa, sed mi proponas du eblojn. vidi kiel aliaj lingvoj solvis tion. Por catboat oni trovas rektan prunton de la tuta nomo, kiu verŝajne ...
user avatar

Top 50 recent answers are included