Skip to main content
2 votes

Malfacilaĵoj pri tradukado el la angla esperanten

Ĉu "malsupre, tre malproksime" estas la plej bona traduko de "far below"? Estas klara kaj komprenebla. Tre for ankaŭ funkcius. Ĉu iu estas plej bona? Ne vere eblas respondi tion. ...
Eduardo Trápani's user avatar
1 vote
Accepted

Malfacilaĵoj pri tradukado el la angla esperanten

La respondo de Eduardo estas pli bona, jen tamen kelkaj rimarkigoj. "Malsupre, tre malproksime, ŝi povis vidi brakon de la lago - ne plu verdan sed paligitan pro la distanco al nebuleta bluo.&...
Joop Eggen's user avatar
  • 3,918

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible