35

dividi - to divide something into smaller pieces. kundividi - to share those pieces with other people. (everyone gets a bit) havigi - to make other people have something. In other words, to give, make available, provide, etc. kunhavigi - To make something common property of you and other people, without dividing it into pieces. Notes: dividi is often used ...


24

The word "korekta" is derived from the verb "korekti", which means "to correct". Therefore its only regular meaning is "characterized by or related to the act of correcting". For example, one can say "korekta laboro" in the sense of "correction work", i.e. the work that consists of correcting something. PIV has another good example: "la korektaj reguloj de ...


14

-ita means that something has had something done to it, while -ata means something is having something done to it. For example, if I call someone mia amata filo, that means that he is my son whom I love, I love him now. If I call him mia amita filo, that means he is my son whom I loved, but I don't necessarily still love him now - significantly different ...


14

Ĝi estas mallongigo por la vorto "kaj".


10

"krom" is not an adverb but a preposition. It cannot stand alone but only in front of a nounish word. If you need to use "krom" in an adverbish way you can turn it into an adverb "krome". Examples: Ni vidis nenion krom grizaj nuboj. Ni vidis multajn belajn konstruaĵojn kaj krome ni bone manĝis. But you can also turn "krom&...


9

Mi pensas, ke tio estas nur por emfazo. Ĝi estas simila al la angla ‘(So) [question] then?’. Ekzemple, en la angla, viaj ekzemploj estus: Kaj kio do? = And what then? Al kiu do? = So to whom then? Kial do? = So why then? Krome, en PIV estas menciite, ke “tiu uzo [de do] povas servi, en okazo de dubo, por neprigi la demandan sencon de la korelativoj”. Vidu ...


9

"impresi" havas pli ĝeneralan signifon ol "imponi": Dum "impresi" simple signifas 'efiki sur la menso aŭ sentumoj', "imponi" havas la pli specifan signifon 'kaŭzi respekton aŭ admiron'. Do oni povas diri "la akcidento forte impresis lin" aŭ "lia aserto impresas kiel paradokso", sed ne havas sencon uzi "imponi" en ĉi tiuj frazoj, ĉar ne temas pri kaŭzado de ...


5

In general the adverb (-e) modifies the verb, so the sentence could be translated My uncle comes in a healthy way (eg walks without a limp). The adjective (-a) modifies the noun, so My uncle comes (and is) healthy. It is a bit of a strange sentence without any further context, though.


5

When you use "sana", it describes a property of "mia onklo", i.e. it expresses that the uncle was healthy while he came. If you use "sane", it describes "venas", i.e. you are saying that the action of his coming was healthy, which doesn't make any sense. Here is a sentence where both forms make sense: "Mi venis sole por ne ĝeni ŝin." This means that the ...


5

According to PIV korekta means: 1 Rilata al korekt(ad)o: la korektaj reguloj de presejo; korekta domo (establejo, kie oni provas korekti k plibonigi junajn deliktulojn). 2 (evi) = laŭregula, ĝusta: via desegno ne estas sufiĉe korektaᶻ; paroli en iu lingvo korekteᶻ. Thus korektaj reguloj are rules for correcting things: ‘correcting rules’, not ‘correct ...


4

Ambaŭ enhavas (kutime krudan) fiŝaĵon kun rizo. Sed suŝio estas japana, dum pokeo estas havaja. dum = kontraste kun tio, ke... (vidu PIV, dum II- 2) Ekz. el Tekstaro: Latin-Ameriko kaj Azio sekvas tiun lastan tendencon, sed Nord-Ameriko kreskas malpli forte (0,4%), dum Eŭropo estas kvazaŭ senkreska. PMEG (15.5. Ambaŭ): Ambaŭ estas difinilo. Tial ...


4

tajlorita is fine. I would tend to propra (propre difinita) though there is the following weakness: custom = propra customize = adapti / krei propran


3

This question was discussed in the Facebook group Duolingo Esperanto Learners. https://www.facebook.com/groups/duolingo.esperanto.learners/permalink/550406195121402/ There was some disagreement among the fluent speakers about how far the word dividi could be pushed without being considered an anglicism. There are certainly many examples of dividi being ...


3

Vidu en vortaro.net: Do: uzata en demandaj aŭ ordonaj frazoj, por insisti pri la miro aŭ la volo


3

The word de has a lot of usages in Esperanto which can sometimes lead to ambiguity. The level of ambiguity varies depending on the structure and the context. ĉapelo de Zamenhof - the hat belongs to him. libro skribita de Zamenhof - he is the doer. la lingvo de Zamenhof - the language came from him. I don't find the sentence Sankta Tago de Zamenhof to be ...


2

Oni ne povas surprizi la realon, ĉar la realo ne posedas personajn atributojn. Pro tio, ŝajnas klare (almenaŭ miaopinie) ke li penas diri, ke li konsideras ke Esperanto estas maniero lasi ke la realo surprizu (al la gehomoj, kiuj pensas ke estas evidente ke la angla estas tutmonda). Alivorte, ĉiuj pensas ke la angla estas tutmonda lingvo, kaj Esperanto ...


2

ekonomie = economically efike = ~ "having that effect"; efikrimede ekonomio = [Reta-Vortaro] Atingo de celo per plej simplaj kaj plej efikaj rimedoj; ŝparado: la scienco estas ekonomio pri pensado; la reguleco de la lingvo donas grandegan ekonomion en la nombro de la vortoj, kiujn oni bezonas lerni EE . Though this is not what one associates primarily ...


2

Povas esti, ke la termino mem estas neologismo, sed la termino "rekcio" estas vaste uzata en aliaj lingvoj. Temas pri tio, kiel oni aligas vortojn al verboj, ĉu per la akuzativo aŭ per iu prepozicio. Ekzemploj: la rekcio por la verbo "havi" estas per la akuzativo: havi ion la rekcio por la verbo "temi" estas per la prepozicio &...


1

Mi ne scias precise, sed verŝajne ĝi estas [scienca] neologismo por «verba uzado». Ekzemple, en la angla ekzistas la vorto «rection» (de la latina «rectio»), kiun la angla Vikivortaro difinas kiel: (grammar, archaic) regimen; government; the rules governing the syntax, rules of agreement of a language. Similaj vortoj ekzistas en la germana («[die] Rektion»...


1

In that English idiom you go explicitely for the "bad things", but you could take a more neutral approach, for example "the way we are" (it hints at good and bad things): ... respektas nin, tiaj kiaj ni estas. Or, a bit more verbose, "with our good and bad sides": ... respektas nin, kun niaj bonaj kaj malbonaj flankoj (malbonaĵoj, plibonigeblaĵoj, ...) ...


1

I think I would say "kaj" in this situation if you aren't aiming to emphasise the distinction but rather suggest that they related but slightly different: Ha, vi ŝatas suŝion, ĉu? Ĉu pokeon vi iam provis? Ambaŭ enhavas fiŝaĵon kun rizo. Sed suŝio estas japana, kaj pokeo estas havaja. If you did want to emphasise the difference, then something like: ......


1

La vorto malpermesantaj verŝajne referencas al la ordonoj. Do se oni disigas la frazon iomete, oni povus diri ĝin ĉi tiel: Estas ordonoj de la Eternuloj. Tiuj ordonoj malpermesas fari diversajn aferojn. Kontraŭi la ordonojn estas peko. Se iu tiel pekos per eraro kaj faros unu el la malpermesataj aferoj… En la dikita frazo, ĵetante referencas al la pastro....


1

Imponi = Trudi al iu cedeman respekton, obeeman admiron pro sia supereco Impresi = Estigi, fari impreson sur http://www.reta-vortaro.de/revo/


1

Looking at the actual evidence of usage on the tekstaro.com site, it seems that impres- is predominantly used as a noun. As in, Li havis impreson, or Ĉi tiu okazo faris malbonan impreson sur la altranguloj. for example. The number of verbal uses is a lot smaller. With impon- we get a slightly different picture: this is mainly used as an adjective, or an ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible