41 votes

How does one express "to share" in Esperanto?

dividi - to divide something into smaller pieces. kundividi - to share those pieces with other people. (everyone gets a bit) havigi - to make other people have something. In other words, to give, make ...
Vanege's user avatar
 • 11.1k
25 votes
Accepted

What is the meaning of "korekta" and when to use it?

The word "korekta" is derived from the verb "korekti", which means "to correct". Therefore its only regular meaning is "characterized by or related to the act of correcting". For example, one can say "...
Marcos Cramer's user avatar
14 votes
Accepted

Kion signifas "k" ĉi tie?

Ĝi estas mallongigo por la vorto "kaj".
Robin van der Vliet's user avatar
14 votes
Accepted

What is the difference between -ita and -ata?

-ita means that something has had something done to it, while -ata means something is having something done to it. For example, if I call someone mia amata filo, that means that he is my son whom I ...
kristan's user avatar
 • 3,789
10 votes
Accepted

What is the difference between krom and krome?

"krom" is not an adverb but a preposition. It cannot stand alone but only in front of a nounish word. If you need to use "krom" in an adverbish way you can turn it into an adverb &...
Johannes Mueller's user avatar
9 votes
Accepted

Kio estas la diferenco inter "imponi" kaj "impresi"

"impresi" havas pli ĝeneralan signifon ol "imponi": Dum "impresi" simple signifas 'efiki sur la menso aŭ sentumoj', "imponi" havas la pli specifan signifon 'kaŭzi respekton aŭ admiron'. Do oni povas ...
Marcos Cramer's user avatar
9 votes
Accepted

Kion signifas fini demandon per "do"?

Mi pensas, ke tio estas nur por emfazo. Ĝi estas simila al la angla ‘(So) [question] then?’. Ekzemple, en la angla, viaj ekzemploj estus: Kaj kio do? = And what then? Al kiu do? = So to whom then? ...
Joffysloffy's user avatar
 • 4,663
5 votes

What is the difference between "Mia onklo venas sane" and "Mia onklo venas sana"?

In general the adverb (-e) modifies the verb, so the sentence could be translated My uncle comes in a healthy way (eg walks without a limp). The adjective (-a) modifies the noun, so My uncle comes (...
Oliver Mason's user avatar
 • 3,194
5 votes

What is the difference between "Mia onklo venas sane" and "Mia onklo venas sana"?

When you use "sana", it describes a property of "mia onklo", i.e. it expresses that the uncle was healthy while he came. If you use "sane", it describes "venas", i.e. you are saying that the action of ...
Marcos Cramer's user avatar
5 votes

What is the meaning of "korekta" and when to use it?

According to PIV korekta means: 1 Rilata al korekt(ad)o: la korektaj reguloj de presejo; korekta domo (establejo, kie oni provas korekti k plibonigi junajn deliktulojn). 2 (evi) = laŭregula, ...
Joffysloffy's user avatar
 • 4,663
4 votes
Accepted

How to contrast “but...while”?

Ambaŭ enhavas (kutime krudan) fiŝaĵon kun rizo. Sed suŝio estas japana, dum pokeo estas havaja. dum = kontraste kun tio, ke... (vidu PIV, dum II- 2) Ekz. el Tekstaro: Latin-Ameriko kaj Azio ...
Vidamuzo's user avatar
 • 3,439
4 votes
Accepted

How to translate "custom" in "custom file formats", referring to various rich-text formats?

tajlorita is fine. I would tend to propra (propre difinita) though there is the following weakness: custom = propra customize = adapti / krei propran
Joop Eggen's user avatar
 • 3,908
3 votes

How does one express "to share" in Esperanto?

This question was discussed in the Facebook group Duolingo Esperanto Learners. https://www.facebook.com/groups/duolingo.esperanto.learners/permalink/550406195121402/ There was some disagreement ...
Tomaso Alexander's user avatar
3 votes

Sankta Tago de Zamenhof?

The word de has a lot of usages in Esperanto which can sometimes lead to ambiguity. The level of ambiguity varies depending on the structure and the context. ĉapelo de Zamenhof - the hat belongs to ...
Tomaso Alexander's user avatar
3 votes

Kion signifas fini demandon per "do"?

Vidu en vortaro.net: Do: uzata en demandaj aŭ ordonaj frazoj, por insisti pri la miro aŭ la volo
Tomaso Alexander's user avatar
2 votes

Demando pri "lasi" kun "I-verbo"

Oni ne povas surprizi la realon, ĉar la realo ne posedas personajn atributojn. Pro tio, ŝajnas klare (almenaŭ miaopinie) ke li penas diri, ke li konsideras ke Esperanto estas maniero lasi ke la realo ...
Serveto's user avatar
 • 79
2 votes

How to express "to share a hotel room" in Esperanto?

JES okazis en hotelo Botax ... ĉiuj, kiuj mendis propran ĉambron povis havi propran, sen bezoni kunloĝi kun hazardaj aliuloj. https://sezonoj.ru/2016/01/hungario/
Mike Leon's user avatar
 • 336
2 votes

How to express "to share a hotel room" in Esperanto?

Vi povas ĝenerale uzi dividi, ĉi okaze, la ĉambron. Oni vidas la ĉambro kiel tuton, kaj ĉiu ricevas/prenas sian "parton" (liton, angulon, breton...). Ĉambro, en via situacio, estas iel metaa,...
Eduardo Trápani's user avatar
2 votes
Accepted

The white bellbird (Procnias albus)

In Brazil, the genus Procnias is known by its indigenous name 'araponga', so the author of the Esperanto Wikipedia article named it 'arapongo' (1), apparently following the Portuguese Wikipedia page. ...
Mike Leon's user avatar
 • 336
2 votes
Accepted

Kion signifas "rekcio"?

Povas esti, ke la termino mem estas neologismo, sed la termino "rekcio" estas vaste uzata en aliaj lingvoj. Temas pri tio, kiel oni aligas vortojn al verboj, ĉu per la akuzativo aŭ per iu ...
Juha Metsäkallas's user avatar
2 votes

How to express "efficiently" in "express <a meaning> efficiently" in Esperanto?

ekonomie = economically efike = ~ "having that effect"; efikrimede ekonomio = [Reta-Vortaro] Atingo de celo per plej simplaj kaj plej efikaj rimedoj; ŝparado: la scienco estas ekonomio pri pensado;...
Joop Eggen's user avatar
 • 3,908
1 vote

How to express "to share a hotel room" in Esperanto?

Ni kunluis (kunrezervis, kunprenis...) hotelĉambron. Mi kunluis (kunrezervis, kunprenis...) hotelĉambron kun mia kunvojaĝanto. Ni prenis ĉambron po du. Mi prenis ĉambron po du kun mia kunvojaĝanto.
Miville's user avatar
 • 67
1 vote

How to express "to share a hotel room" in Esperanto?

More generally about sharing… dividi "to divide"  1. in sense of mathematics: dividi 20 per 3  2. to divide into parts:. La rivero dividas la urbon en du partojn.    Note, that the parts ...
Juha Metsäkallas's user avatar
1 vote

How to contrast “but...while”?

I think I would say "kaj" in this situation if you aren't aiming to emphasise the distinction but rather suggest that they related but slightly different: Ha, vi ŝatas suŝion, ĉu? Ĉu pokeon vi iam ...
Paul Roberts's user avatar
1 vote

Kion signifas "rekcio"?

Mi ne scias precise, sed verŝajne ĝi estas [scienca] neologismo por «verba uzado». Ekzemple, en la angla ekzistas la vorto «rection» (de la latina «rectio»), kiun la angla Vikivortaro difinas kiel: (...
Ainar-G's user avatar
 • 179
1 vote

How to translate "Warts and all"

In that English idiom you go explicitely for the "bad things", but you could take a more neutral approach, for example "the way we are" (it hints at good and bad things): ... respektas nin, tiaj kiaj ...
Eduardo Trápani's user avatar
1 vote
Accepted

Kion signifas "malpermesantaj" kaj la dikita frazo?

La vorto malpermesantaj verŝajne referencas al la ordonoj. Do se oni disigas la frazon iomete, oni povus diri ĝin ĉi tiel: Estas ordonoj de la Eternuloj. Tiuj ordonoj malpermesas fari diversajn ...
Neil Roberts's user avatar
 • 17.3k
1 vote

Kio estas la diferenco inter "imponi" kaj "impresi"

Imponi = Trudi al iu cedeman respekton, obeeman admiron pro sia supereco Impresi = Estigi, fari impreson sur http://www.reta-vortaro.de/revo/
Lumo5's user avatar
 • 4,672
1 vote

Kio estas la diferenco inter "imponi" kaj "impresi"

Looking at the actual evidence of usage on the tekstaro.com site, it seems that impres- is predominantly used as a noun. As in, Li havis impreson, or Ĉi tiu okazo faris malbonan impreson sur la ...
Oliver Mason's user avatar
 • 3,194
1 vote

How does one express "to share" in Esperanto?

The anglicism "divide" for "sharing" is already present in many languages in which "share" and "divide" have the same meaning. Let's check the original sources: ...
Karma Locca's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible