12

In Esperanto we normally say "Mi scias nenion" for "I don't know anything". So like in standard English, we only use one negation, but we tend to put it into a correlative (table word) if possible, rather than using "ne". However, it is also possible to use "ne" in combination with a non-negative correlative, i.e. to say "Mi ne scias ion ajn", which is ...


8

Pli sube sur tiu paĝo: NENI-vortoj normale neas la tutan frazon sendepende de la vortordo, sed iafoje ankaŭ NENI-vorto povas validi por nur parto de frazo. Tiam la kunteksto kaj la vortordo devas tute klare tion montri Ekzemplo, el Jesaja ĉap. 52: En Egiptujon iam iris Mia popolo, por loĝi tie kelktempe, kaj la Asiriano pro nenio ĝin premis. [Angle: ...


6

Double negatives are not used in Esperanto: Diru nenion al iu ajn! Don't say anything to anyone! However, if you use two negative words, the meaning changes: Diru nenion al neniu! Don't say nothing to anyone! (= Say at least something to everyone) However these kinds of sentences are very uncommon, and I'd rather assume the speaker made a mistake and ...


5

Se oni ja akceptis la inviton, estas preferinde diri "Sen kialo mi akceptis la inviton". Ĉar la formo kun "neniu" principe devas signifi, ke oni ne akceptis la inviton.


2

Estas du manieroj uzi nek. Unu estas la kombino nek X nek Y, kio signifas ne X kaj ankaŭ ne Y. La alia uzmaniero de nek estas la unuopa nek, kiu ĉiam aperas post io neita, ekzemple Mi ne renkontis lin nek lian fraton, kio signifas Mi ne renkontis lin kaj ankaŭ ne lian fraton. La citita frazo el la Tekstaro estas erara. Oni povus korekti ĝin aŭ per la ...


2

Mi ne pensas ke en tiu frazo la vorto neniu neas aŭ jesas ĉu oni akceptis la inviton. Laŭ mia kompreno, ĝi simple neas ke estis ia kialo por agi tiel aŭ alie. Ni povas revortigi la frazon jene: estis neniu kialo, pro kiu mi akceptis la inviton. Alivorte: mi akceptis la inviton senkiale. PS: La frazo li estis mortigita de neniu ne nepre signifas ke li ne ...


2

I think "ne" works well to introduce subordinate clauses. "Prefere" has a different nuance. Compare: Mi volas la pomon, ne la piron. (If you can't have the apple, you'd have nothing, because you don't want the pear.) Mi volas la pomon, prefere ol la piron. (Here, you'd prefer the apple, but could consider the pear if the apple is not avaliable.) It works ...


2

perefe ol or prefere al? My preference would be for your final suggestion, but remember it's still the object of convey: ne la laŭvortan signifon de Angla vorto


2

Simply put, the answer depends on the expectations of the person you're talking to, so always strive to be clear and flexible. A: Ĉu vi ne volas pomon? B1: Ne, mi ne volas pomon. B2: Jes, mi ne volas pomon. Both answers are OK. You run into the same issue with dankon - which to some people means jes, dankon and to others it means ne, dankon. Always say ...


1

Jen kion diras PMEG pri tiu demando: http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/demandoj_respondoj/respondvortoj.html#i-4zl : Kiam oni respondas pozitivajn demandojn, la uzo de la respondvortoj jes kaj ne estas sufiĉe simpla. Sed oni uzas ankaŭ negativajn demandojn, demandojn kun nea vorto. La uzo de jes kaj ne responde al tiaj demandoj estas bedaŭrinde ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible