2

Estas du manieroj uzi nek. Unu estas la kombino nek X nek Y, kio signifas ne X kaj ankaŭ ne Y. La alia uzmaniero de nek estas la unuopa nek, kiu ĉiam aperas post io neita, ekzemple Mi ne renkontis lin nek lian fraton, kio signifas Mi ne renkontis lin kaj ankaŭ ne lian fraton. La citita frazo el la Tekstaro estas erara. Oni povus korekti ĝin aŭ per la ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible