New answers tagged

1

What you want to do by "to practice Esperanto", is to improve your speech and understanding, therefore Come to our meetup to practice Esperanto! → Venu al nia rekontiĝo por plibonigi vian Esperanton!


0

praktiki The Reta-Vortaro defines two meanings. Apliki la principojn de arto aŭ scienco: praktiki kiel kuracistoZ ; praktiki iun artonZ , medicinon, la sportojn, Esperanton; kelkaj jam praktikas tiun regulan sendadon; instruita praktikuloZ. Efektivigi, realigi: praktiki la konsilojn de iu; honesta homo praktikas siajn opiniojn; praktiki sian religion, la ...


3

You can use ekzerciĝi Ĉu ni kunvenas por ekzerciĝi en esperanta parolado? or ni povas en la daŭro de la tuta jaro multe pli ekzerciĝi, ol en la kelkaj tagoj de la kongreso both from Paroladoj de Zamenhof praktiki is ok too. It's been used for language since the beginning: sed post kelka praktiko oni tiel facile alkutimiĝas al la uzado de “...


0

Bonvenon al nia kunveno/aranĝo por praktiki Esperanton/en Esperanto/la lingvon trejni Esperanton/lingvouzon de Esperanto/la lingvon/la lingvouzon. Se la alvoko estos skribita en Esperanto, do uzi varianton "la lingvo" estos evidente.


Top 50 recent answers are included