New answers tagged

0

Eduardo pravas, ke en ĉiutaga interparolado la esprimo "sukero en (la) sango" sufiĉas. Kvankam ekzistas tia neoficiala sufikso "-emio", mi dubas, kiom multaj homoj konas ĝin (ekz. mi neniam antaŭe aŭdis ĝin), kaj ĉi tial mi hezitos uzi ĝin. Ĉar fakte temas pri kvanto de glukozo en sango, pli klaraj estas "glukozenhavo (en sango)"...


0

En ĉiutaga interparolado vi povus diri ion kiel sukero en sango ĉar el kuracscienca vidpunkto, vi priparolas nek sangon, nek sukeron, sed mezuritan kvanton de iu specifa sukero en sango: glukozo. Ekzistas neoficiala sufikso -emi- ĝuste por kvanto de io en sango. Ekzemple alkoholemio estas la kvanto de alkoholo en sango. Tiu sufikso produktas la vorton ...


1

fizike/korpe bonfarti povas taŭgi kiel traduko de "to be in good shape". Vi do povus sufiĉe rekte traduki per: Estas bone ... pli bone farti fizike plibonigi vian fizikan/korpan farton Sed eblas ankaŭ pli simpla traduko, kiu tamen gardas la signifon: Estas bone ekzerci sian korpon Se temus pri iu specifa taŭgeco, ekzemple esti fizike bonfarta ...


1

Dependas de la situacio. Dum parolata priskribo de filmo oni tre verŝajne povus uzi tempa buklo. Kvankam nerigora, tiu koncepto estas facile komprenebla kaj iel ampleksas ĉiujn ceterajn aferojn: interrilatojn, kaŭzojn, ktp. En tia kunteksto, destina buklo ankaŭ bonus, kaj ĝi altirus la atenton ĉefe al la travivaĵoj de la partoprenantoj. Destini povas signifi:...


Top 50 recent answers are included