Skip to main content
2 votes

Paroli relative al as-tempo "ĝenerala"

Oni uzas la as-tempon por montri kutiman agon aŭ staton sendepende de tempo. Do kvankam punado okazas post ŝteladon, oni malgraŭe diru "punas". PMEG konstatas pri la as-finaĵo (mia emfazo): ...
Juha Metsäkallas's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible