New answers tagged

1 vote
Accepted

How can I translate "tableau" in a theater context?

Dekoracio estas laŭ PIV Pentritaj toloj aŭ paneloj, prezentantaj la lokon, kie okazas teatra sceno Indiko pri ŝanĝo estus unuvorte do dekoraciŝanĝo, ankaŭ difinita en PIV kiel: Anstataŭigo de ...
Eduardo Trápani's user avatar

Top 50 recent answers are included