New answers tagged

1 vote

Sentempaj verboj Esperante

Oni povas klasifiki verbojn laŭ diversaj kriterioj, laŭ modo (ekz. reela, imaga, ebla), laŭ tempo (nun-, pasinttempa)… aŭ laŭ aspekto, kies signifo ege varias inter lingvoj. Esperanto ne havas ...

Top 50 recent answers are included