New answers tagged

3

The same kind of nitpicking applies to football, here is what the Esperanto wikipedia says on piedpilko vs. piedpilkado En Esperanto, oni ofte simple diras piedpilko anstataŭ piedpilkado, malgraŭ ke la vorto piedpilko ankaŭ esprimas la pilkon per kiu oni piedpilkas, sed ĝi streĉas la vortfarajn principojn de Esperanto laŭ la principo de metonimio. Why ...


Top 50 recent answers are included