New answers tagged

1 vote

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Surprize, ŝajnas ke tia reordigo ja eblas. Bona ano kaj amiko de /r/Esperanto (fakte estro) trovis por mi multe da trafoj de tia kontruo. Kvankam mi ne ankoraŭ scias, kio estas la regulo mem kiu ...
user avatar
0 votes

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Kial ne diri : "Bonvolu trovi, por la komencanto, facil-faran taskon"?
user avatar
  • 21
0 votes

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Bonvole trovu por la komencanto taskon, kiun fari estus facile. Bonvole trovu por la komencanto taskon, kiu estus facile farebla. Bonvole trovu por la komencanto taskon, kies farado (plenumo) estus ...
user avatar
  • 3,703
1 vote

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Ni komencu per transitiva frazo, alivorte per frazo kun rekta objekto. Mi faras la taskon. La gramatiko de Esperanto permesas, ke oni povas reordigi la frazon ekzemple al La taskon mi faras. Tio ...
user avatar
0 votes

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

La taskon estas facile fari. Tiu frazo estas malĝusta ĉar la ĉefa verbo estas esti, ne fari. Ne multe pli klarigeblas, laŭ mi. Io estas io (sen -n ambaŭflanke de esti).
user avatar

Top 50 recent answers are included