user avatar
user avatar
user avatar
Bjørn
  • Member for 5 years, 3 months
  • Last seen more than 3 years ago
2 answers
13 votes
289 views
2 bookmarks
How to translate "what if" to Esperanto?
4 answers
11 votes
140 views
3 bookmarks
Ĉu oni "ludas" kiam oni alklakas la butonon?
2 answers
10 votes
1k views
1 bookmarks
Why does the name "The Lord of the Rings" use 'l'' instead of 'la'?
1 answer
9 votes
96 views
3 bookmarks
Kion Zamenhof uzis anstataŭ «pluraj»?
4 answers
9 votes
65 views
2 bookmarks
Kial "plej" postulas difinan artikolon?
2 answers
8 votes
261 views
3 bookmarks
Different Esperanto Dictionaries
3 answers
8 votes
150 views
2 bookmarks
Is the accusative needed when telling someone to "go there" to a website?
5 answers
7 votes
105 views
1 bookmarks
Kiu nivelo de domo estas la "unua etaĝo"?
2 answers
7 votes
254 views
1 bookmarks
What would you call a "fidget spinner" in Esperanto?
3 answers
6 votes
141 views
1 bookmarks
How to transliterate 中文 in Mandarin pronunciation to Esperanto?
2 answers
6 votes
93 views
3 bookmarks
Kial ne “okulvitro” anstataŭ “okulvitroj” se kaj “pantalono” kaj “tondilo” estas singularaj?
2 answers
5 votes
91 views
1 bookmarks
Ne forlasu rilatan KI-vorton
2 answers
4 votes
236 views
1 bookmarks
How often are new loans fully integrated into Esperanto?
1 answer
4 votes
186 views
1 bookmarks
Feasible trip itineraries using only Pasporta Servo?
2 answers
4 votes
119 views
2 bookmarks
How often is "esperanto" used in Esperanto?
1 answer
4 votes
269 views
1 bookmarks
What's the current status of Esperanto movement in North Korea?
2 answers
3 votes
111 views
1 bookmarks
Elizio aŭ ellaso de fina vokalo en kantado