4

Ŝajnas pli juste al mi, ke ĉiuj Esperantistoj kiuj havas sufiĉan lingvonivelon aŭ sufiĉan aktivecon en la lingvo elekti la Akademianojn.

Kiel ĉi tiu nuna sistemo fariĝis? Ĉu ĝi jam ekzistis por la lingvo komitato, la organizo kiu antaŭis la Akademion? Ĉu Zamenhof mem volis ĝin? Ĉu ekzistas movado por ŝanĝi ĝin? Kial ĝi estas ĉi tia? Se ne estas bona kialo, kial restas, ke Akademianoj mem povas elekti sin?

0

1 Answer 1

0

Vi povas trovi ĉi tie, kial estraranoj de La Akademio elektiĝas:

https://www.akademio-de-esperanto.org/akademio/index.php?title=Kiel_fari%C4%9Di_membro_de_la_Akademio%3F

La kondutmaniero de La Akademio eldiras ke "Unu rezultas el la praktiko kaj tradicio."

La historio de La Akademio aperas ĉi tie:

https://www.akademio-de-esperanto.org/akademio/index.php?title=Historio_de_la_Akademio

Nelonge, "En 1948 la Lingva Komitato kaj ĝia Akademio kunfandiĝis en unu solan korpon nomatan 'Akademio de Esperanto.'"

Kial vi preferas ĉi tiun praktikon: "...ĉiuj Esperantistoj kiuj havas sufiĉan lingvonivelon aŭ sufiĉan aktivecon en la lingvo elekti la Akademianojn." Kie estas tia registro? Mi kredas, nenie. Ne ekzistas.

Mi preferas, ke membroj de La Akademio konsistigas la plej spertajn Esperantistojn, ne la plej popolajn.

4
 • Bonvenon ĉe Esperanto Language! Ĉu vi vere celas "kial" (=pro kiu kaŭzo, angle "why") kie vi skribis "kial" aŭ ĉu tiuj estu "kiel" (=kia-maniere, angle "how")? Se "kiel", bonvolu redakti vian respondon pere de la ligilo edit.
  – das-g
  Commented Jul 21, 2022 at 7:21
 • Dankon. Mi ŝanĝis mian respondon.
  – Mitch
  Commented Jul 27, 2022 at 5:50
 • Kio pri "kial estraranoj de La Akademio elektiĝas"? Ĉu ne tio estu "kiel …"?
  – das-g
  Commented Jul 27, 2022 at 8:56
 • Bonvole ne uzu la iĝi-pasivon. Do anstataŭ "kial estraranoj de La Akademio elektiĝas" prefere skribu ekz. "kiel oni elektas la estraranojn de La Akademio". Commented Dec 22, 2022 at 14:16

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.