4

Mi legis en romano la jenan frazon:

"La avino de mia patro rekonstruis la domaron pli proksime al la vilaĝo, kie estis malpli da risko, ke ĝi fariĝos celo de nova rabatako."

Kial ne "celon" anstataŭ "celo"?

Ĉu mi miskomprenas la ĝustan uzadon de la akuzativa finaĵo?

1 Answer 1

7

Kelkaj verboj ne havas rektan objekton (en akuzativo) kiel predikato, sed "predikativon": frazparton, kiu priskribas la subjekton aŭ la objekton pere de la predikato. Iuj el ĉi tiaj verboj estas:

 • esti
 • iĝi
 • fariĝi
 • ŝajni
 • montriĝi
 • nomiĝi

Por subjekta predikativo, oni uzu nominativon.

Vidu Nominativo → Predikativo en la gramatika sekcio de Lernu.net kaj la rilatan demandon Why does "subject + kredas + accusative + adjective" make sense?.

5
 • 1
  Ankaŭ por objekta predikativo oni uzu nominativon. Vidu ĉi tiun respondon al rilata demando. Estas bone mencii, ke la predikativo ne estas limigita al nur tiuj listigitaj verboj, nek al predikato: la bebo naskiĝis sana; li provas aspekti bela. Commented Sep 8, 2019 at 8:40
 • Dankon, @Joffysloffy. Mi iom redaktis la respondon. Bonvolu pli redakti ĝin aŭ skribi vian propran respondon.
  – das-g
  Commented Sep 8, 2019 at 11:20
 • Ĉi tiel ĝi estas tute bona laŭ mi :). Commented Sep 8, 2019 at 12:10
 • Bone, dankon. :-)
  – das-g
  Commented Sep 8, 2019 at 17:19
 • Tiu iom komplika formulado celas al du formoj: tio estas bona solvo kaj mi opinias tion bona solvo.
  – Joop Eggen
  Commented Sep 9, 2019 at 12:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.