11

The letters "x", "y" and "w" do not exist in Esperanto. But when one has to pronounce them to spell names or other non-Esperanto things, how to do that?

La literoj "x", "y" kaj "w" ne ekzistas en Esperanto. Se oni bezonas ilin por literumi ne-Eajn aĵojn, kiel prononci ilin?

2 Answers 2

12

Fakte estas du demandoj: kiel literumi tiujn literojn kaj kiel elparoli Esperantece tiujn literojn. PMEG respondas al ambaŭ demandoj. Mi provas sube resumi tiujn respondojn.


Kiel literumi tiujn literojn :

 • Q q : kuo
 • X x : ikso
 • Y y : ipsilono
 • W w : duobla vo, Ĝermana vo, vavo, vuo°

Ekzemple, oni literumas "exchange" tiel : e ikso co ho a no go e

Noto: "duobla vo" estas la plej ofta maniero elparoli "w". Ankaŭ "vavo" estas ofta. (www = vavovavovavo)


Kiel elparoli Esperantece tiujn literojn

 • Q kiel “k”; QU kiel “kv”
 • W kiel “ŭ” (aŭ kiel “v”)
 • X kiel “ks”
 • Y kiel “j” (antaŭ aŭ post vokalo) aŭ kiel “i” (en aliaj okazoj)
1
 • 1
  Mi persone aldonus “aŭ qu kiel ” por esti pli kohera kun la literumado kaj kun latinidaj lingvoj.
  – marcus
  Sep 12, 2016 at 19:25
7

Por "x", uzu 'ikso(n)', por "y" uzu 'ipsilono(n)'. Por "w" mi kutime uzas 'germana(n) vo(n)', sed mi konscias ke aliuloj uzas la formon 'duobla vo'.

1
 • Certe svedoj diras "duobla vo". Aug 27, 2016 at 20:42

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.