13

How did this relatively new word come into use? Is it accepted as an official Esperanto word?

2 Answers 2

19

From the Esperanto Wikipedia article Mojosa:

La vorto ekestis en novembro de 2003 dum la TEJK-seminario en Söjtör (Hungario) per iniciato de Gregor Hinker, Felix Zesch, Carl Mäsak kaj ceteraj seminarianoj, kiam oni konstatis la fortan mankon de esperanto-vorto kiu signifus la samon kiel la angla vorto cool, sed ne en la laŭvorta senco (malvarmeta), sed en alia (moderna, bonega). Malkiel multaj aliaj proponoj pri slangaĵoj, ĝi ekuziĝis kaj enradikiĝis, unue inter junuloj, sed intertempe ankaŭ pli kaj pli en la pli aĝaj generacioj.

La seminaria laborgrupo konstatis, ke la esenco de la angla vorto cool tradukeblas kiel modernjunstila (emfazante tiel al moderneco, juneco kaj stileco), sed ĉar tion oni konstatis tro komplika, tro longa kaj ne tro cool-a, oni anstataŭe prenis la komencajn literojn de ĉiu de la tri radikoj (modern' - jun' - stil') kaj el ili kreis mallongigon MJS, kiu (laŭ sia po-litera elparolo) provizis bazon por la nova adjektivo mojosa.

Ekzistantaj klarigoj pri tio, kiel ne eblis iu pli rekta esperantigo de la vorto cool kialigas, ke fonetika transpreno kula kreus konfuzon kun kuloj kaj transpreno de la baza signifo frida ne taŭgas pro tio, ke ĝi kaŭzus dusensecon.

The word can now be found in multiple widely respected dictionaries (e.g. ReVo and John Well's Concise Dictionary), but it is not yet recognized by the Esperanto Academy. (I'm not even sure whether such a recognition would make much sense; one point about using such a word is that it has a slangy character, and that would kind of get lost if the word became officially recognised by the Academy.)

6

mojosa means MOderna-Juna-Stila (modern-young-stylish). It's an accepted Esperanto word and the most popular way to say cool in Esperanto.

-- Mi havas grandajn ruĝajn ŝuojn!

-- Estas mojose!

Here the last sentence means 'It is cool!'

3
 • 2
  I've usually seen this written together as modernjunstila as in the very in-depth treatment of this on the Esperanto Wikipedia: eo.m.wikipedia.org/wiki/Mojosa Aug 23, 2016 at 20:55
 • It would be good to clarify what is meant by “accepted”. If it is not in PIV then perhaps it is not completely official yet.
  – Neil Roberts
  Aug 23, 2016 at 20:58
 • 1
  It is "accepted" because people use it, especially young people.
  – Mutre
  Aug 24, 2016 at 16:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.