10

Se iu demandas al mi: Kiel vi fartas? Kion mi respondu kiam mi fartas nek bone, nek malbone. En aliaj lingvoj mi konas so-und-so (germana), comme ci comme ça (franca) kaj sådär (sveda).

2
  • Se mi iel eraris je la aliaj lingvoj, bonvolu koreki min. Commented Oct 11, 2016 at 20:13
  • 1
    English has so-so.
    – JdeBP
    Commented Oct 12, 2016 at 18:05

4 Answers 4

15

Eblaj respondoj:

Mezbone.

Sufiĉe bone, mi supozas.

Nek bone nek malbone. (Provu: nek nek)

Bonete.

Mi ankoraŭ vivas.

Ne aparte malbone.

8

Mi diras kutime: pli malpli ...

6

Se vi ne timas neologismojn, vi povus uzi silbone, kiu estis rekomendo en ĝenerala demando pri prefikso por malemfazi iun ajn adjektivon.

Alikaze vi povus diri mezbone kiu havas similan signifon kun nur normalaj radikoj.

6

La respondoj de Tomaso kaj Johannes estas tute bonaj. Mi kutimas uzi iel tiel, kio iom pli proksimas al so-und-so, comme ci comme ça, așa și așa kaj similaj nacilingvaĵoj.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.