7

Some of my friends connect -umi to nouns like in the examples below. In brackets are the meanings I caught through context.

  • varsoviumi (talk about Varsovio, look at pictures of the city and/or walk around in it)

  • telegramumi (chat or hang out using the messaging service Telegram)

  • matematikumi (do maths as a hobby, have fun with maths)

I want to know if this use of -um is grammatically correct, or considered playing with words / creative language?

1 Answer 1

8

Certe oni povas fari vortludojn per la sufikso -um. Unu el la plej konataj estas geumi, kiu povas havi diversajn signifojn depende de la kunteksto: amindumi, flirti, seksumi kun aliseksa partnero.

Tamen, se oni kreas tiajn vortludojn, oni atentu, ĉu ĉiu komprenos ilin. Ĉe varsoviumi mi tuj pensis pri vizito al Varsovio kun ĝiaj interesaĵoj, butikoj, restoracioj ktp, eĉ ekster iu ajn konteksto.

Sed la vorton telegramumi verŝajne komprenas nur tiuj, kiuj uzas tiun servon kaj parolante kun aliaj, kiuj uzas la saman servon.

Matematikumi laŭ mi estas tute bona vorto tuj komprenebla, i.a. pro tio, ke la unua signifo de -umi estas agi iamaniere per la radiko de la vorto. Do oni iel agas per matematiko. Tamen ĝi laŭ mi ne nepre aludas nur al hobio. Mi kredas, ke amiko de profesoro pri matematiko povus diri al li: „Ĉu vi matematikumas eĉ dum via libertempo?”.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.