3

Mi provis legi PIV, kaj ŝajnas ke la verbo "pagi" povas preni multajn objektojn; ricevanto, mono, ŝuldo. Sed kio pri tion kion oni ricevas reen? Tion kion oni aĉetas? Ĉu oni pagas "ĝin" aŭ "por ĝi"?

1
 • Memorigas min pri la tikla verbo ‘provizi’.
  – user1581
  Mar 9, 2021 at 9:44

1 Answer 1

3

Efektive en PIV estas multaj ekzemploj.

 • mi pagis por la presado ĉirkaŭ 420 rublojnZ
 • pagi la manĝojn, la loĝejonB
4
 • Ĉu ne la ekzemplo B simple montras anstataŭigon de prepozicio per akuzativo, simile al ”Mi vojaĝas Moskvon” por ”Mi vojaĝas al Moskvo”? Eble la fonto estis poezieca teksto kies aŭtoro tiel ”mallongigis” pro iu arta celo?
  – Bjørn
  Apr 14, 2017 at 6:55
 • Miaopnie, ne. Legu mem en PIV. Cetere, ne eblas libere anstatauxigi prepozicion per -n. Apr 14, 2017 at 12:01
 • Mi legis, kaj vi ŝajne pravas… Kiom da ebloj por la objekto de ”pagi”! Esperanto estas malfacila lingvo sufiĉe komplika! ’:-)
  – Bjørn
  Apr 14, 2017 at 22:06
 • (Ho mi mistajpis, mi celis skribi ”facila lingvo sufiĉe komplika”!)
  – Bjørn
  Apr 15, 2017 at 6:14

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.