2

En PMEG oni klarigas kial semajntagojn oni skribas minuskle sed monatojn majuskle.

Monatonomoj (Januaro, Februaro, Marto, Muharamo°, Ramadano k.a.) estas normalaj propraj nomoj. Tradicie, Fundamente kaj Zamenhofe ili estas do skribataj kun komenca majusklo.

[...]

La nomoj de la semajntagoj (lundo, mardo, merkredo k.t.p.) ne estas propraj nomoj, kaj estas tial skribataj minuskle.

Ĉu el signifa vidpunkto monatonomoj kaj semajntagoj estas tiel malsamaj kiel por meriti apartan pritrakton?

decembro - mardo (en ordo)
Decembro - Mardo (en ordo)
Decembro - mardo (tiun elekton mi ne komprenas)

1 Answer 1

1

El tiuj lingvoj, kiujn Zamenhof posedis kaj uzis kiel bazon por Esperanto, minimume en la angla kaj la germana oni konsideras la tago- kaj monatonomojn kiel proprajn nomojn. En tiuj lingvoj la monatonomoj bazas sur romiaj dioj kaj la tagonomoj sur ĝermanaj dioj. Ekzemple

  • März/March ← la dio Marso
  • Donnerstag/Thursday ← la dio Toro

Zamenhof elektis uzi la angla-germanajn monatonomojn kaj kopiis la skribmanieron de tiuj lingvoj. Do

  • Marto

Kompense li elektis la tagonomojn el la franca, la latinida lingvo, kiun li posedis. En la franca oni skribas tiujn minuskle:

  • mardi → mardo

Sed en multaj aliaj lingvoj, nek la tago- nek la monatonomoj estas propraj nomoj. Certe en la finn-ugraj kaj la nordĝermanaj sed verŝajne ankaŭ en la latinidaj kaj la slavaj oni skribas kaj la tago- kaj la monatonomojn minuskle.

Do tiu nuntempa tendeco skribi la ambaŭajn minuskle, kion PMEG mencias, reflektas tion, kiel la plimulto perceptas la nomojn. Konsekvence

  • marto kaj mardo
4
  • Sed tio ne respondas mian demandon: Kial monatonomoj estas propraj nomoj sed semajntagoj ne? Tio venas el la Fundamento, do jam tiam estis iu kialo. Sed mi ne sukcesas ĝin trovi. Commented Dec 30, 2020 at 0:26
  • Vi pravas, ke mi ne sufiĉe klare klarigis la originon. Commented Dec 30, 2020 at 9:38
  • Pli ol la origino, mi ŝatus kompreni la kialon. Eble temas pri io lingva, kiu rilatas nomitajn tempodaŭrojn. Ial Zamenhof elektis la nekongruajn (laŭ mi) formojn Aprilo/mardo. Mi pensis ke PMEG konvinkus min kiel kutime per io solida, sed la decido skribi majuskle monatonomojn kaj minuskle semajtagajn nomojn plu aspektas arbitre. Commented Dec 31, 2020 at 20:11
  • Al mi la klarigo en PMEG ŝajnas pardona, kiel defendi arbitran decidon. La sola kialo, kiun mi trovis inter la tekstolinioj estas tiu, kiun mi donis. Commented Dec 31, 2020 at 20:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.