Skip to main content
15 votes
Accepted

Is there a rule for when not to turn an adjective into a verb?

Other than in cases where the verb form has a different meaning, like the case of "morta" mentioned by Clayton; basically if the adjective is considered the basic form of the word, you can use the ...
kristan's user avatar
 • 3,789
15 votes
Accepted

What are the rules for capital letters in Esperanto?

The chapter in PMEG on capitalization starts out with: Pri majuskloj (grandaj literoj, ĉefliteroj) kaj minuskloj (malgrandaj literoj) ne ekzistas devigaj reguloj en Esperanto. Majusklado povas ...
kristan's user avatar
 • 3,789
14 votes
Accepted

What does “des” mean on its own without “ju”?

The expressions "des pli" and "des malpli" mean almost the same as "eĉ pli" and "eĉ malpli". In English there don't seem to be perfect equivalents for these expressions, but most of the time "all the ...
Marcos Cramer's user avatar
12 votes

Is there a rule for when not to turn an adjective into a verb?

In order to understand how a word can shift in meaning when it is changed into another word class, you need to understand that Esperanto word roots can be grouped into three categories: - Adjectival ...
Marcos Cramer's user avatar
12 votes
Accepted

Nenegata versio de “ĉu ne?”

Ĉu? estas malplena demando. Ĝi signifas Ĉu vere? aŭ Ĉu mi pravas? aŭ simple Oh? "Ĉu? Mi ĝojas! Mi ĵus estis vizitonta vian kontoron." (el Metropoliteno) La aldono ...ĉu? signifas Ĉu mi ...
Andrew Woods's user avatar
 • 13.7k
12 votes
Accepted

Why is Esperanto music so full of mistakes?

The vast majority of Esperantists learn the language as an adult, and unless you are a voracious reader there are few opportunities for practice. Since we normally learn grammar through years of ...
Andrew Woods's user avatar
 • 13.7k
12 votes

Why does "subject + kredas + accusative + adjective" make sense?

This is the so called predicative expression (predikativo). It often represents a result of an action or is the complement of an opinion or idea (like with kredi). The adjective says something about ...
Joffysloffy's user avatar
 • 4,663
11 votes

Ĉu oni atentu nur la „16 regulojn”?

Unue notindas, ke ekzistas ankaŭ Fundamentaj reguloj en la Ekzercaro, kiuj ne aperas inter la 16 reguloj de la gramatika parto de la Fundamento. Ekzemple en Ekzerco 30 estas skribite: "Aldonante al la ...
Marcos Cramer's user avatar
10 votes
Accepted

Diferenco inter "...is", "estis ...anta" kaj "estas ...inta"?

En ĉiuj, la ago okazas en la pasinteco, sed la signifoj estas malsamaj: “Ŝi instruis”: la ago okazis antaŭ nun, sed oni ne scias ĉu la ago jam finiĝis. (PMEG: Pasinta tempo: IS-finaĵo) “Ŝi estis ...
hugues de keyzer's user avatar
9 votes

"far"="fare de", "per"="pere de", ĉu oni povus apliki ĉi tiun regulon al aliaj vortoj?

La regulo estas: Oni povas fari E-vorton el rolvorteto (prepozicio), per -> pere, en -> ene, kun -> kune k.t.p. Sed ne eblas krei rolvorteton el E-vorto (el ordinara radiko). La rolvorteto "far" ...
Bertilo's user avatar
 • 826
8 votes

Do Esperanto lexemes have base types or are there neutral roots?

You'll see people argue this back and forth, but there is no question that that roots have a basic quality. Some people treat this as some mystical or mysterious thing - and perhaps that is a source ...
Tomaso Alexander's user avatar
7 votes

Is "mi estas irinta vespermanĝi" correct?

This is a grammatical sentence in Esperanto, but the estas -inta wording is a little heavy. It could probably be replaced with iris depending on what you're trying to say.
Tomaso Alexander's user avatar
7 votes

Ĉu ekzistas gramatika nomo por kunmetaĵoj kiel "hejmeniri"?

Ebla nomo estas kunmetaĵo kun almova adverba flankelemento. La elemento estas adverbo, do la finaĵo -n ne indikas veran akuzativon. Sube estas citaĵo el Plena Analiza Gramatiko, §309.3, "Konservo de ...
Andrew Woods's user avatar
 • 13.7k
7 votes

Can you ask questions without 'ĉu'?

Yes. Many questions are formed using the interrogative correlatives(kio, kiu, kial etc.). Examples are Kial vi ploras? (Why are you crying?) Vi faris kion? (You did what?) It is also possible to ...
svendvn's user avatar
 • 2,093
7 votes
Accepted

Ĉu “Krei lingvon bazita sur …” aŭ “… bazitan sur …”?

Certe eblas perverba priskribo kun "krei": "Dio kreis la pekulojn senpekaj." Tio esprimas la ideon, ke la pekuloj estis senpekaj tuj post sia kreiĝo, kaj nur iĝis pekaj poste. Se oni akuzativigas "...
Marcos Cramer's user avatar
7 votes
Accepted

Ne forlasu rilatan KI-vorton

Mi iom detale diskutis tiajn aferon kun Bertilo en majo. Pli precize, ni diskutis la frazon Kion vi pensas ke signifas "paradizas"? Kial estas "ke" en tiu frazo? Ĉu ĝi povas esti Kion, vi pensas, ...
Tomaso Alexander's user avatar
7 votes
Accepted

Is “ni faras ambaŭ X kaj Y” an anglicism?

Yes, I think that is an anglicism in the form you put it. I found this quote in PIV: «La konj-an uzon de ambaŭ en la frazo ni loĝas en Londono ambaŭ en somero k en vintro mi trovas tute ne ...
Joffysloffy's user avatar
 • 4,663
7 votes
Accepted

In what time are the honorable names of dead people?

This has nothing to do with the question whether William is already dead or still alive, but whether he got the title during or after his deed. In fact all kinds of participle could be justified: X-...
Cyril Robert Brosch's user avatar
6 votes

Does every root have an assigned primary use?

To answer your last question: How do I find which is which? You can find it in PIV. For example, if you look up fino, you will see that the primary meaning of the root fin- is verbal.
miĥaŭ's user avatar
 • 1,255
6 votes

Do Esperanto lexemes have base types or are there neutral roots?

There is no doubt that the roots can be classified. To take a classic and slightly annoying example: komb' refers to an action, while bros' refers to a thing; thus oni brosas per broso, sed kombas per ...
Andrew Woods's user avatar
 • 13.7k
6 votes
Accepted

paniki, panikigi kaj panikiĝi

Mi spontane emas uzi paniki kiel netransitivan verbon kaj tial por mi ne paniku kaj mi panikigis ŝin sonas pli bone. En Tekstaro tia netransitiva uzado estas pli vasta ol la alia. Ŝajnas ke Bertilo ...
Vidamuzo's user avatar
 • 3,439
6 votes

“Ankaŭ” ĉe la fino de frazo

Laŭ PMEG ne estas multaj reguloj. Mi sugestas uzi ĝin antaŭ la aferon, kiun ĝi koncernas. Tio, laŭ mi estas la regulo, eĉ kiam ankaŭ troviĝas ĉe fino. ankaŭ fine de frazo uzeblas kiam estas ...
Eduardo Trápani's user avatar
5 votes
Accepted

Does every root have an assigned primary use?

Generally, yes. I subscribe to the school of thought that says that this grammatical quality is not so much "assigned" but that it follows naturally from the meaning of the root. There's a pretty ...
Tomaso Alexander's user avatar
5 votes
Accepted

How should I say something happens at regular intervals?

The second option seems to me to be clearer than the first, as the first one could technically also mean that you like to eat somthing for all the four hours (of some four-hour period known in the ...
Marcos Cramer's user avatar
5 votes
Accepted

Alternativoj por rolvorteto plus i-verbo

1) Mi ne malŝatas la uzadon de substantivoj en ĉi tiaj frazoj, fakte mi eĉ iomete preferas la sonon, sed mi komprenas viajn sentojn. 2) Mi sugestas frazojn ankoraŭ malbelajn sed iom pli zamenhofecajn:...
Andrew Woods's user avatar
 • 13.7k
5 votes
Accepted

Language with grammar closest to Esperanto

As indicated in some of the other answers/comments, similarity between languages can be compared in terms of many different factors. In terms of sounds, Esperanto might be said to be similar to the ...
haksayng's user avatar
 • 166
5 votes
Accepted

Should accusative be used after "forpreni <ion> el …"?

el la poŝoj is correct. The accusative can be used with a preposition to show direction. For example mi iris en la domon means that the person travelled towards the interior of the house. This is ...
Neil Roberts's user avatar
 • 17.3k
5 votes

Why is there 'n' in 'Kien Adamo volas iri'

La finaĵo -n havas plurajn rolojn. Tiu de kien ne estas tiu de pomon. Kien Adamo volas iri? Tio demandas pri la direkto kaj iri povas signifi Moviĝi direkte al iu aŭ io (PIV). Kie Adamo volas iri? ...
Eduardo Trápani's user avatar
4 votes

Ĉu oni atentu nur la „16 regulojn”?

Kredeble, tio dependas de tio, kion oni celas. Certe parolantoj havas pli-malpli vastan gramatikan konon. Iuj volas havi nur rimedon por komuniki malformale, kaj aliaj ŝategas pasi horojn pri etaj ...
psychoslave's user avatar
 • 1,223
4 votes

Is "mi estas irinta vespermanĝi" correct?

"Mi estas irinta vespermanĝi" signifas "I have gone to eat dinner". Ĝi estas iomete teda, ĉu ne? Tomaso Alexander pravas, ke vi povas anstataŭigi "estas irinta" kun simple "iris". Sed mi volas ...
matthewncover's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible