5 votes
Accepted

Kial oni ne uzu la volitivon post ‘esperi’?

Oni ja povas uzi la volitivon post "esperi". Zamenhof ŝajne ne uzis la volitivon post "esperi", sed ja post "voli". Tio verŝajne estas la kialo por la klarigoj en la nederlanda libro, kiun vi citas. ...
user avatar
3 votes
Accepted

Tempo de verbo post "kiam", "dum", "post/antaŭ ol", ktp

Mi ne certas pri ĉiuj anglaj esprimoj, sed mi rezonas laŭ la sekva maniero. Ni havas du frazojn, kiuj ambaŭ okazas en estonteco: Vi eltrovos/ekscios. Ŝi alvenos. Ni pritraktu ekzemplon post ekzemplo ...
user avatar
3 votes

Chaining "clarifying" clauses

Kio estas tio, kion pensas vi, kio estas tio, kion volas mi? [...] The question is, however, whether this is actually grammatically valid or not. Chaining sub-phrases / indirect speech is ...
user avatar
  • 3,132
3 votes

Kial oni ne uzu la volitivon post ‘esperi’?

Oni ja povas uzi u-verbon post esperi'. PMEG enhavas kelkajn ekzemplojn: http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/verboj/vola.html#i-zd8
user avatar
  • 51
2 votes
Accepted

Relativity of verbs in subordinate clauses

There are two main clauses here, "li pensis" and "ĝi resonis", that are made parallel, equal-valued (sorry, I know the term neither in English nor in Esperanto) by the word sed. At least to me the ...
user avatar
2 votes

How do you translate a subordinate clause, introduced by a negation?

I think "ne" works well to introduce subordinate clauses. "Prefere" has a different nuance. Compare: Mi volas la pomon, ne la piron. (If you can't have the apple, you'd have nothing, because you don'...
user avatar
2 votes

How do you translate a subordinate clause, introduced by a negation?

perefe ol or prefere al? My preference would be for your final suggestion, but remember it's still the object of convey: ne la laŭvortan signifon de Angla vorto
user avatar
2 votes

Chaining "clarifying" clauses

What you are referring to is wh-movement from an embedded clause, i.e. the extraction of a question word from a subclause and its placing to the front of the clause ("fronting"). The complementizer (...
user avatar
  • 271
2 votes
Accepted

Omission of the "helpan" «tio» and commas separating clauses

(Mi redaktis 2020-08-22 laŭ observo de das-g.) Helpa tio en ke-frazoj PMEG havas ĉapitron pri ke-frazoj kiel subjekto, temo de la ĉeffrazo. Oni povas uzi tielnomitan aldonon helpa tio por klarigi aŭ ...
user avatar
1 vote
Accepted

Modo de verbo en ke-frazo post "anstataŭ"

Kial ne us-modo? La ke-frazoj tie estas nerealaj, ĉu ne? Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. Tio estis fakto tiam, kaj plu estas fakto nun. Personoj lernas ...
user avatar
1 vote

Mood of subordinate clause after "sen"/"per"

Via demando estas tre detale respondita en PMEG ĉe Verboformoj en ke-frazoj. Vi trovos tie multajn ekzemplojn. Resume: se la ĉeffrazo kaj la ke-frazo estas facile disigeblaj, oni uzu la saman ...
user avatar
1 vote

Mood of subordinate clause after "sen"/"per"

PMEG 12.3.6.12 gives a general rule, that "sen estas la malo de kun kaj iafoje la malo de per". For ke-frazoj Wennergren adds "sed normale oni intermetas helpan tio" and gives an ...
user avatar
1 vote
Accepted

Unomitting a "tio[n]" before a ke-clause

La teksto enhavas problemetojn, kiuj laŭ mi estigas la demandon: Mi scias, ke la monado kaŝis pilon. Mi volas, ke vi ĝin tion faru. Ne estas ..., ke mi vin ne amas, . La dua linio devus esti: Mi ...
user avatar
1 vote

Unomitting a "tio[n]" before a ke-clause

PMEG has a chapter Ke-frazoj kiel objekto, which says that you usually don't need a tio. Sometimes you can add to clarify or emphasize. For instance in your third sentence I would say Ne estas tiel, ...
user avatar
1 vote
Accepted

«antaŭ tio, ke» anstataŭ «antaŭ ol»

According to PMEG it could be perfectly logic to say antaŭ tio ke in place of antaŭ ol, although the second is vastly used and for that reason preferable to the other, in order to avoid ...
user avatar
  • 3,439

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible