Questions tagged [grammar]

Use it for grammar questions, or questions about the grammaticality of a phrase. Don't use it if there are more specific tags that apply to the question.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1 vote
1 answer
49 views

How to tell whether the object of the verb should have al before it or take in the -n form

For example: "diras al vi" vs. "ŝatas vin". I also heard that sometimes both versions are allowed but not always.
 • 11
0 votes
1 answer
60 views

Should accusative be used after "forpreni <ion> el …"?

What is the best translation for the following English sentence? "Those sly bad men took the money out of the pockets of the courageous young man." I offer this suggestion but would like to ...
 • 3
0 votes
2 answers
75 views

what does -at- suffix do

in dictionary of lenru, the "amato" word(which means beloved), is built by am + at + o. I searched in suffixes of esperanto, but I didn't find anything about -at- suffix. so what does it do?
0 votes
1 answer
37 views

Esperi, ke kaj u-verboj

Ŝajnas al mi, ke plejofte homoj uzas la u-modon por ĉi tiaj frazoj: Mi volas, ke ni iru Mi petas, ke vi helpu min Kaj mi ŝatas ĉi tiun uzon. Tamen, mi konfuziĝas pri kiam oni devas uzas la u-modon. ...
 • 193
1 vote
4 answers
74 views

“Se” por nekondiĉa frazo

Mi ludas ĉi tiun ludon kaj ofte estas frazoj kun se kiujn mi trovas strangaj. Ekzemple: Se vi trinkas la kokakolaon, la gusto ne plaĉas al vi. Sed vi soifas do eltrinkas la tutan boteleton. Se vi ...
 • 17k
2 votes
1 answer
48 views

Is this sentence grammatically correct?

Is this sentence grammatically correct? La Granda Sigelo montras Liberecon personigita kiel sidanta Junono portanta kronon kun sep radioj. Shouldn't personigita be in the accusative case since it ...
2 votes
2 answers
67 views

Ĉu ekzistas Esperanta versio de la Fundamenta Gramatiko?

La Fundamento de Esperanto havas parton pri gramatiko de Esperanto. Ĝi estas en la franca, la angla, la germana, la rusa kaj la pola kaj enhavas preskaŭ la saman enhavon en ĉiuj tiuj lingvoj. Ĉu ...
 • 3,196
0 votes
1 answer
38 views

Ĉu "preta" estas speciala adjektivo pro la rilato kun infinitivo?

Mi hodiaŭ aŭdis interparoladon en la esperanta kaj unu frazo vekis mian atenton: Sed ĝi estas tute maljuna hundo, preta morti! Por mi estis strange aŭdi tiun preta morti en la rolo de adjektivo. La ...
1 vote
2 answers
138 views

How to translate "Centuries before World War I, soldiers often used swords and scabbards." grammatically correctly?

Duolingo translates Centuries ago, soldiers often used swords and scabbards. as Antaŭ jarcentoj, soldatoj ofte uzis glavojn kaj glavingojn. Inspired by the question, whether "Jarcentoj antaŭ, ...
 • 3,196
1 vote
2 answers
67 views

Why accusative in duration before "antaŭ"?

Why does "monatojn" carry the accusative marker "-n" in the following sentence? Ĉiu diskutota demando estas ja publikigita tri monatojn antaŭ la kongreso. (Seen in PMEG, which in turn attributes ...
 • 3,196
2 votes
6 answers
173 views

Translate “Imagine if…”

Is there an idiomatic way to translate a phrase that begins with “imagine if…”? Ie, a phrase to introduce an imagined possibility. Something like: Imagine if I won the lottery. I could buy a house! ...
 • 17k
4 votes
2 answers
122 views

“Ankaŭ” ĉe la fino de frazo

Mi lernis ke oni ĝenerale devus meti la vorton ankaŭ antaŭ la afero kiun ĝi koncernas. Tamen mi ofte vidas ĝin ĉe la fino de frazo. Oni povas trovi kelkajn ekzemplojn de tio en la Tekstaro: Se ŝi ne ...
 • 17k
2 votes
2 answers
53 views

Modifying something with a phrase consisting of multiple words

How do you modify (say) a noun with a whole phrase that consists of multiple elements (words)? Bit of a complicated question, so I'll illustrate with an example. Say I am translating "the Written ...
0 votes
1 answer
80 views

How do you say "made by"?

I've stumbled upon a phrase which I cannot translate using dictionary itself. I would like to say something like "made by excessive use of technical terms" , so far I've been able to come up with ...
3 votes
2 answers
235 views

Can proper nouns have plural forms?

Can proper nouns have plural forms? For exemple, can I say Parizoj or Francioj? The sentence I want to create is like: La Parizoj el 1900 kaj 2000 estas tre malsamaj. So, should I add a 'j' to ...
 • 408
6 votes
2 answers
86 views

In what time are the honorable names of dead people?

At scienca-revuo.info I just read "Vilhelmo la Konkerinto". Should not he be called "Vilhelmo la Konkeranto"?
6 votes
1 answer
95 views

paniki, panikigi kaj panikiĝi

Ĉu la verbo "paniki" estas transitiva aŭ netransitiva verbo? Laŭ PIV ĝi estas transitiva verbo, sed laŭ ReVo ĝi estas netransitiva verbo, kies transitiva uzo estas evitinda. Estas malkongruo inter ...
4 votes
1 answer
61 views

tiom pri... kiel pri...

Ĉu estas gramatike ĝusta la jena frazo el Tekstaro (Artikoloj el Monato)?: Temas eĉ ne tiom pri la enlitaj momentoj, kiel pri ties prezento. Ĉu ne devas nepre esti kiom pri anstataŭ kiel pri?
 • 3,439
6 votes
1 answer
100 views

Is “ni faras ambaŭ X kaj Y” an anglicism?

I sometimes see people write something along the lines of ni faras ambaŭ X kaj Y. This seems like it might be a direct translation of the English construction we do both X and Y as a way to emphasise ...
 • 17k
6 votes
1 answer
115 views

How do I know when to use the predicative?

The predicative is a part of a sentence which is neither subject, nor object, nor verb, nor preposition term. Yet it relates to the verb somehow. I am not sure if the predicative is exactly the same ...
 • 2,073
6 votes
3 answers
267 views

Language with grammar closest to Esperanto

(Inspired by this question:) Which natural language is closest to Esperanto gramatically (accusative as the only case, future tense of verbs, verbs not inflected for person etc. etc.)?
 • 1,988
3 votes
2 answers
111 views

Elizio aŭ ellaso de fina vokalo en kantado

Laŭ PMEG estas kvar okazoj kie oni povas ellasi la finan vokalon de vorto, anstataŭante ĝin per apostrofo: 1) O-vorto se ne finiĝas per N aŭ J: mateno ···> maten' 2) Difina artikolo la: de la ...
 • 3,439
5 votes
2 answers
91 views

Ne forlasu rilatan KI-vorton

Laŭ PMEG ni havas: 1) Ĝusta: La viro, kiun mi vidis, portis valizon. 2) Malĝusta: *La viro, mi vidis, portis valizon.* La dua frazo estas malĝusta se ĝi celas la saman sencon ol la unua. Mia ...
 • 3,439
5 votes
3 answers
129 views

Kiuj reformoj plifaciligus Esperanton al azianoj?

Specife al ĉinoj kaj japanoj. Mi antaŭe aŭdis ke Esperanto ne tiom facilas al ili.
user avatar
5 votes
6 answers
303 views

Do Esperanto lexemes have base types or are there neutral roots?

English: I read in an article some time ago that people had let go of the idea that Esperanto words have a root that is free of word type, believing instead that there is a 'default' word type (a ...
5 votes
5 answers
87 views

"far"="fare de", "per"="pere de", ĉu oni povus apliki ĉi tiun regulon al aliaj vortoj?

far="fare de", per="pere de", do ĉu oni povus apliki ĉi tiun regulon al aliaj vortoj. Ekz. dir = "dire de", aŭ eĉ leg = "lege de", la libro leg mi estas bona., la vortoj dir li estas malĝustaj.
 • 371
8 votes
3 answers
245 views

Does every root have an assigned primary use?

This may be important for example for the affix -iĝ-, which has two somewhat different main uses depending on whether it's derived from a verbal or nonverbal root (further dividing between adjectives, ...
 • 3,373
4 votes
1 answer
146 views

What is the assumed subject of -u form verbs

Something that came up in an answer to my previous question was, what is the assumed subject of a u-form verb, which I incorrectly assumed to always be vi. When I say Kuru!, or Sidiĝu! I really mean ...
 • 1,490
9 votes
2 answers
203 views

Why does "subject + kredas + accusative + adjective" make sense?

In an article from TeoKajLibro, the following sentence appear Multaj homoj kredas Irlandon katolika. I assume that this sentence is correct and means Multaj homoj kredas ke Irlando estas ...
 • 2,073
10 votes
2 answers
254 views

Ĉu oni atentu nur la „16 regulojn”?

William Auld en sia La fenomeno Esperanto skribis: Zamenhof starigis 16 regulojn, kiuj restas ĝis hodiaŭ la solaj devigaj reguloj. Ĉu parolanto de Esperanto surbaze de tiu eldiro povas fajfi pri la ...
4 votes
2 answers
105 views

Is "mi estas irinta vespermanĝi" correct?

Is "mi estas irinta vespermanĝi" correct, or is there a better way of forming the "vespermanĝi" part?
 • 773
12 votes
1 answer
92 views

Ĉu ekzistas gramatika nomo por kunmetaĵoj kiel "hejmeniri"?

Mi parolas specife pri kunmetaĵoj kiuj enhavas la akuzativon de movo, -en, ekz. hejmeniri, kiu signifas (kompreneble) iri hejmen. Krome, ĉu tiaj kunmetaĵoj estas ĝustaj? Mi ne trovas la vorton ...
 • 1,495
5 votes
1 answer
234 views

Can you ask questions without 'ĉu'?

Is it possible to ask a question in Esperanto without 'ĉu,' or is this strictly grammatically incorrect? Especially in speech comes to mind, when asking with an inflection.
 • 773
8 votes
3 answers
214 views

Alternativoj por rolvorteto plus i-verbo

Laŭ PMEG, estas “tabuo” uzi i-verbon post rolvorteto krom la 4 specifaj rolvertetoj por, anstataŭ, krom kaj sen. En tiu priskribo sekvas rekomendoj por anstataŭigi specifajn oftajn rolvortetojn. Kaj ...
 • 17k
11 votes
2 answers
200 views

Nenegata versio de “ĉu ne?”

Estas “ĉu ne?” por fari demandon ĉu la aserto de ĉeffrazo estas neĝusta, ekzemple “Vi vidas tion, ĉu ne?”. Kiel oni diras la malon? T.e. "Vi ne vidas tion, …"? (angla: ‘You don't see that, do you?‘ ...
16 votes
1 answer
655 views

What does “des” mean on its own without “ju”?

My esperanto course book taught me that ju and des can be used together to show a correlation between two statements, such as: Ju pli mi legas ĝin, des malpli mi komprenas ĝin. The more I read it, ...
 • 17k
13 votes
1 answer
772 views

What are the rules for capital letters in Esperanto?

When writing for example months, weekdays, names of languages and nationalities, is one supposed to use a capital letter? Also, when it comes to titles, which words should have a capital? Only the ...
7 votes
1 answer
274 views

Why is Esperanto music so full of mistakes?

When learning Esperanto I listened a lot to Esperanto music, and sometimes I either had trouble understanding things or got slightly annoyed because of quite clear mistakes, mostly with where words ...
 • 1,456
5 votes
1 answer
85 views

How should I say something happens at regular intervals?

For example, how would I translate a phrase like “I like to eat something every 4 hours”? I have heard two ways of phrasing this in Esperanto: Mi ŝatas manĝi ion ĉiujn 4 horojn (this is similar to ...
 • 17k
9 votes
4 answers
540 views

Is there a rule for when not to turn an adjective into a verb?

Examples: Mi estas malsata = Mi malsatas Tio estus bona = Tio bonus Are there rules about when this is not allowed? Or can any adjective be turned into a verb at any time?
8 votes
1 answer
124 views

Diferenco inter "...is", "estis ...anta" kaj "estas ...inta"?

Ĉu la signifoj de "ŝi instruis", "ŝi estis instruanta", "ŝi estas instruinta" samas? Se ne, kio estas la diferenco?
 • 1,005
7 votes
3 answers
120 views

Ĉu “Krei lingvon bazita sur …” aŭ “… bazitan sur …”?

Mi iam aŭdis la frazon “mi kreis lingvon bazita sur esperanto” kaj mi hezitas ĉu tiu uzo kun adjektivo sen akuzativo estas ĝusta. Mi emus argumenti ke la dua formo estas la ĝusta. Tamen eble oni povus ...
 • 17k