7

Kiu vorto estas la plej bona por tiaj altaj konstruaĵoj plenaj de loĝejoj? Domego estas tro ĝenerala, kaj ĉielskrapanto pli specifa. Ĉu turdomo estus akceptebla? Aŭ simple apartamentaro?

1
  • En la angla, ni havas konstruaĵojn nomitajn "condominiums", sed mi ne povas trovi tiun vorton en iu ajn reta esperanta vortaro. Kutime, la loĝejoj ene de tiuj "condominiums" estas altkvalitaj kaj multekostaj. Mi nun esperas, ke iu havas respondon. Sep 27, 2016 at 16:35

1 Answer 1

4

Tio estas (multetaĝa) apartamentaro. Se tiu vorto ŝajnas tro longa, uzu turodomturo (PIV) aŭ loĝturo.

Mi preferas rezervi domo por loĝejo sen tutpublika interna parto. Do laŭ mi loĝdomo estas domo, origine konstruita por unu familio, en kiu ĉambroj estas luataj al fremduloj. Tamen, aliaj esperantistoj ne dividas tiun opinion kaj ofte uzas turdomo ktp por apartamentaro.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.