3

Mi serĉas la vorton por la "tuta aĵo" de brokolo. Ne ero de brokolo, sed aro de brokolo.

En la angla: head of broccoli

En la franca: tête de brocoli

En Esperanto: kapo de brokolo? brokolokapo? brokolaro? brokograpolo?

2 Answers 2

1

Mi konas du similajn vortojn: kapeto kaj butono. Kaj ekzistas kun alia signifo burĝono. Kapeto de ajlo, de brokolo = eta parto de la tuto, kvazaŭ arbeto.

Do kapo laŭ mi estas en ordo.


Petitaj fontoj:

Mia respondo baziĝas precipe sur mia Esperanta partnereco; kiel pri tiu kapeto de ajlo. Serĉo en Reta-Vortaro:

[ReVo] Supra ekstremo de stara objekto; antaŭa ekstremo de kuŝa objekto: kapo de pinglo

kapo de arbo 23. H. C. Andersen, trad. L. L. Zamenhof: Fabeloj, vol. 4, Lasta sonĝo de maljuna kverko

Ia (elstara? voluma?) ekstremaĵo do.

florbutono BOT Florkapeto, burĝono de floro; butono1.d: ruĝeta florbutono, entenanta ebriigan aromon [13].

2
  • Cxu vi povus iom pli klarigi vian respondon? Cxu vi havas fontojn kun difinoj de tiuj vortoj kiujn vi mencias? Jul 29, 2020 at 9:13
  • @AntoniaMontaro mi provis.
    – Joop Eggen
    Jul 29, 2020 at 10:49
0

Mi kredas, ke la partoj de brokolo estas infloresko kaj tigo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.