5

ENGLISH

I am looking for a good, brief translation for a seed in a random number generator. This seed is the input given to such a generator that then determines its output, usually in an unpredictable way. If you start with the same seed, you end up with the same 'random' sequence of numbers.

So far for my Slay the Spire translation I translated this awkwardly with something like "komenca valoro por la generilo", but I need a shorter translation now. French just calls it graine, so perhaps greno could work in the same figurative sense? But I would want to stick to an existing translation, should it exist (even though I couldn't find it, I even checked Komputeko).


ESPERANTO

Mi serĉas bonan, mallongan tradukon por seed en generilo de hazardaj valoroj. Ĉi tiu seed estas la enigo por tia generilo, kiu estigas ties eligon, kutime en neantaŭvidebla maniero. Se oni komencas per la sama seed, oni ricevas la saman 'hazardan' sekvencon de valoroj.

Ĝisnune por mia traduko de Slay the Spire, mi tradukis tion iom malelegante: proksimume "komenca valoro por la generilo", sed nun mi bezonas malpli longan tradukon. La franca nomas tion tre simple graine, do eble greno taŭgus simile figurasence? Tamen mi volas sekvi ekzistantan tradukon, se tio jam ekzistas (kvankam mi ne povus trovi ĝin, mi eĉ kontrolis Komputekon).

2
  • 2
    I've got no sourced answer but commenting to follow... "Seed" (in English) is no less figurative than "grain". So I think either of those would work (semo, grajno - note that greno refers to grain or cereal as a concept, as in "wheat is a grain crop"). I also imagine "fonto" (source) would also make sense. Commented Jun 10, 2019 at 0:52
  • Exactly, and I believe several other languages also make use of the same metaphor/figurative language. "Semilla" in Spanish, "semente" in Portuguese, "بذرة" in Arabic (had to look those up, but they all mean "seed"). You're right that "semo" might make more sense than "greno", good shout. Commented Jun 10, 2019 at 10:37

1 Answer 1

6

Mi serĉis kaj nenion trovis en kvar vortaroj kaj terminaroj: PIV, Matematika Vortaro de Bavant (2003), Matematika Vortaro Esperanta-Ĉeĥa de Werner (1990), Matematika kaj Stokastika Terminaro Esperanta de Reiersøl (1987). Mi trovis neniun artikolon, kiu reale parolus pri generiloj por hazardnombroj.

La rekta traduko (hazarda) semosemnombro estas tamen tiom facile komprenebla metaforo, ke mi rekomendas uzi ĝin. Ankaŭ en aliaj lingvoj oni uzas similajn vortojn (graine, semilla), kaj se oni ion scias pri la koncernaj algoritmoj, oni tuj komprenas la vorton. En teksto por nesciantoj oni devas, ĉiuokaze, en la komenco iom klarigi la aferon per aliaj vortoj. Simple parolu pri semo.

Certe, eblas trovi ankaŭ aliajn taŭgajn esprimojn, ekzemple kombinaĵojn kun start-, startiga, aŭ komenca (nombro aŭ valoro).

Kiel diris Shayne Power, greno ne taŭgas, ĉar ĝi havas kolektivan sencon. Grajno povas signifi unu semon aŭ alian etan objekton, sed ĝi estas neniam uzata kiel verbo, dum semi estas taŭga por signifoj kiel estigi, komenci, ekkreskigi.

1
  • Bone, dankon! Mi ja volas aldoni, ke mi ne certas, ĉu 'semnombro' tute taŭgas, ĉar ĉi tia 'semo' ne ĉiam estas nombro. Normale estas iu signoĉeno, kiu povas enhavi kaj numerojn kaj literojn (aŭ eĉ aliajn signojn). Krom tio, mi pensas, ke via rekomendo estas tre bona. Commented Jun 15, 2019 at 11:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.