0

Roboto ofendas homon, ĉar ĝi malestimas biologiajn estaĵojn. Kiun vorton ĝi uzu?

Mi serĉas ekvivalenton de angla vorto "meatbag".

3
  • Kaj "ofendi" kaj "(mal)estimi" estas transitivaj verboj, do "ofendas la homon" kaj "malestimas biologiajn estaĵojn". Apr 16, 2022 at 19:44
  • Dankon! Kial "Kiel roboto ofendu" kaj ne "Kiel roboto ofendas" en la titolo? Apr 20, 2022 at 5:10
  • La u-modo de verbo montras, ke la ago aŭ stato ne estas reala, sed dezirata, volata, ordonata aŭ celata. Do "Kiel roboto ofendu…" signifas, kion la roboto devas fari por ofendi (dezirata ago). Komparu kun "Kiel roboto ofendas…", kio priskribas, kion la roboto jam faras (reala ago). Apr 21, 2022 at 7:51

2 Answers 2

0

En tiu kunteksto vi povus uzi organikulo, vivulo, eble aldoni por substreki la malestimon: vivulaĉo.

1
  • Ambaŭ estas bonaj proponoj! Mi elektas organikulon, ĉar certe la roboto konsideras, ke ĝi mem estas vivanta. "Organikulo" estas pli trafa malo al la roboto, kaj oni povas uzi "aĉ" kiel atributo al ĝi: tiu aĉa organikulo! Apr 16, 2022 at 19:46
2

Organikulaĉo estas bona alternativo, eble iom serioza aŭ bombasta depende de la kunteksto. Por iom pli laŭvorta kaj pli "ofenda" traduko, mi dirus aro da karno, marŝanta karnokarnul(aĉ)o (el PIV karnulo; Mortideva homo)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.