5

Kiel oni tradukas la anglan esprimon "data usage" al Esperanto? Unue mi pensis pri uzi la vorton "datumo", sed tio signifas "(komputile traktebla) informo" kaj "data usage" temas pri "uzata kvanto de bitokoj".

Temas ekzemple pri ĉiumonata poŝtelefona uzado de interreto, kiel ĉi tie:

Ekzempla bildo

2

Mi ne certas, ĉu mi bone komprenas data usage - ĉu ĝi rilatas nur al la konsumado de telefon-interretaj datumoj, aŭ ĉu ĝi estas uzata ankaŭ pli ĝenerale?

En la lasta okazo, eble taŭgas datuma uzo (kp. memoruzado por "memory usage" en Komputeko), en la unua okazo oni povus ĝin plispecifigi al retdatuma uzo.

| improve this answer | |
  • Ĝi estas la grafo de kilobajtoj de komputilaj datumoj (ne voĉon) kiuj estis transdonitaj en ĉi facturación periodo. – masukomi May 7 '17 at 16:04
1

Mi sugestas uzitecouzeco (aŭ, por mallongigi, simple uzo).

La adjektivo povas esti datumabitakvota ("quota").

| improve this answer | |
  • Mi ne povas trovi la radikon uzit/ en PIV. Kio estas tio? – Lyubomir Vasilev May 2 '17 at 7:24
  • uz-it-ec-o - la eco estis uzita. Miaponie tiu vorto ne taŭgas, same uzeco, ĉar temas pri kvanto, ne kvalito. Mi ne komprenus ĝin. – Cyril Robert Brosch May 2 '17 at 7:53
  • Stulta mi! Kompreneble tio estas uz- + -it-. Dankon! Ankaŭ mi pensas, ke tio vorto ne estas taŭga. – Lyubomir Vasilev May 2 '17 at 8:14
  • Oni ja povas uzi -eco por aludi gradon de eco (kaj ĉi tie uzito ne eblas). Ekz. la instruiteco, kiun mi havas en ĝi, tute ne povas esti nomata alta (el Marta). Kontraŭe, uzo ĉefe signifas unuopan agon, ne kvanton. – Andrew Woods May 2 '17 at 8:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.