Questions tagged [subordinate-clauses]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
2 votes
1 answer
28 views

Paroli relative al as-tempo "ĝenerala"

La as-tempo povas esti uzata por tempo aŭ reala (t.e. okazanta nun) aŭ ĝenerala (ekz por priskribi kutimon/kiamon/ktp). Kiam io okazas relative al io en kiam-frazo, ĉu estas [pli] ĝuste reprezenti la ...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
3 answers
61 views

Ĉu estas ĝusta frazo "Mi permesas ke vi faru tion"?

Mi multe legas kaj aŭdas ĉi tiajn frazojn: Mi permesas ke vi faru tion. Ĉu ĉi tio estas ĝusta uzo de la imperativo? Se jes, kial oni rajtas uzi ĝin ĉi tie? Mi trovis la regulon ke oni uzu la ...
Weirdo's user avatar
  • 111
3 votes
5 answers
70 views

Stranga ordo de "ago" + "priskribo"

Jen du frazoj sufiĉe ordinaraj. La tasko estas facile farebla. Estas facile fari la taskon. Tiuj du havas signifon efektive saman, kaj ili estas same oftaj (miasperte, laŭ miaj oreloj). Kiel strange ...
Mona the Monad's user avatar
2 votes
1 answer
53 views

Tempo de verbo post "kiam", "dum", "post/antaŭ ol", ktp

You will find out when she arrives. You will find out after she arrives. You will find out while she arrives. You will find out when she has arrived. Esperante, kiel rilatus la tempo de la dua verbo (...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
1 answer
24 views

Modo de verbo en ke-frazo post "anstataŭ"

Ŝajne, en ĉiuj frazoj, kie troviĝas la frazparto "anstataŭ [tio,] ke", estas en la ke-frazo verbo en modo indikativa anstataŭ kondicionala. Jen estas ekzemploj el PMEG/Tekstaro. Anstataŭ ke ...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
1 answer
60 views

Omission of the "helpan" «tio» and commas separating clauses

Jen tiu frazo ekzempla. Mi vidis tion, ke la monado ŝtelis la lastan pilon. La «tion» ja povas esti mankigita. Mi vidis, ke la monado ŝtelis la lastan pilon. Sed ĉu ankaŭ la komo, laŭ la gramatiko?...
Mona the Monad's user avatar
0 votes
2 answers
45 views

Mood of subordinate clause after "sen"/"per"

Jen the following example sentences. Mi povas venki la <kion ajn>, sen tio, ke vi min {helpas,helpus,helpu}! Mi povas venki la <kion ajn>, per[e de] tio, ke vi min {helpas,helpus,helpu}! ...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
2 answers
47 views

Unomitting a "tio[n]" before a ke-clause

Take, for example, the following sentences. Mi scias, ke la monado kaŝis pilon. Mi volas, ke vi ĝin faru. Ne estas, ke mi vin ne amas, <blah blah>. Is there really an invisible, elided "...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
2 answers
54 views

Chaining "clarifying" clauses

(note that I don't actually know what these clauses are called, and will change the title if necessary) Let's start simple, without any chaining. Kion volas mi? What do I want? How about making ...
Mona the Monad's user avatar
1 vote
1 answer
42 views

«antaŭ tio, ke» anstataŭ «antaŭ ol»

Is it grammatically valid to say «antaŭ tio, ke» in place of «antaŭ ol»? For example, instead of this. La monado ŝtelis mian kukon antaŭ ol mi povis rimarki [tion]. Could one say this instead, ...
Mona the Monad's user avatar
2 votes
1 answer
59 views

Relativity of verbs in subordinate clauses

Verbs in subordinate clauses are "conjugated" relatively to the parent clause. "Li pensis (past) ke si ludas (present, relative to parent clause) bonan muzikon" But then what if there are nested ...
Mona the Monad's user avatar
3 votes
2 answers
102 views

How do you translate a subordinate clause, introduced by a negation?

I want to translate *The choice of confectus for continue seeks to convey the function of the control structure, not the literal meaning of the English word.* To translate the last clause introduced ...
psychoslave's user avatar
  • 1,223
9 votes
3 answers
171 views

Kial oni ne uzu la volitivon post ‘esperi’?

En la nederlanda libro “Esperanto Grammatica met oefeningen” (“Esperanta Gramatiko kun ekzercoj”) de Roel Haveman kaj Arjen-Sjoerd de Vries skribiĝas la jena en la sekcio pri la volitivo: Post ...
Joffysloffy's user avatar
  • 4,663