3

Mi ne komprenas la diferencon inter -int kaj -it, precize instalinta kaj instalita. Mi nun tradukas aplikaĵon en Esperanton sed la traduko de "Installed" estas malfacila por mi kompreni.

3
 • 2
  Ŝajnas al mi, ke estus bone, se vi tralegos iun kurson. Mi rekommendas la kurson "La teorio Nakamura" de la retejo Lernu!. La kursotekstoj estas en Esperanto, sed la gramatikajn klarigojn vi povas ekhavi en multaj lingvoj, ekzemple en la angla. Vi devas registrigi vin al la retejo por havi pli ol la unuan lecionon. Commented Jul 2, 2021 at 12:02
 • Bonvolu akcepti respondon. Pro tio ke la ligilo en via propra respondo ne taŭgas (retejaj reguloj: nur komento), eble akceptu alian respondon. Tiel la demando ne plu vagas nerespondite.
  – Joop Eggen
  Commented Nov 14, 2021 at 19:53
 • esperanto.stackexchange.com/questions/115/…
  – Joop Eggen
  Commented Nov 14, 2021 at 19:54

1 Answer 1

3

Imagu la jenan frazon:

La leono manĝis cervon

Estas du bestoj en la ago. La unua faris la agon (la leono) kaj la alia estis submetita al la ago (la cervo). Kiam oni uzas -ita-inta por indiki agon, la elekto inter la du dependas de la rolo kiun la afero havas en la ago.

Se oni indikas la faranton de la ago (la leono), oni uzas -int. Ekzemple:

la manĝinta leono.

Se oni indikas la submetiton de la ago (la cervo), oni uzas -it. Ekzemple:

la manĝita cervo.

Aŭ:

Manĝinta leono estas feliĉa. Manĝita cervo estas malfeliĉa.

En via ekzemplo vi plej verŝajne volas instalita. La aplikaĵo estas tio kion oni submetas al la ago instali, do ĝi estas instalita aplikaĵo.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.