2

Bonvolu klarigi al mi kiuj frazoj ĝustas:

 • Estas granda honoro por mi ke vi estas ĉi tie
 • Estas granda omaĝo por mi ke vi estas ĉi tie

Kaj bonvolu doni al mi kelkajn ekzemplojn kun la ĝusta uzado de ambaŭ vortoj.

2
 • 3
  Bv. ŝanĝi en via demando „homaĝo” (la aĝo de homo) al „omaĝo”. Commented Oct 14, 2016 at 9:13
 • @PaŭlPeeraerts dankon, mi faris
  – Aviadisto
  Commented Oct 14, 2016 at 9:17

1 Answer 1

4

Estas granda omaĝo por mi ke vi estas ĉi tie.

Tia frazo ne havas sencon. Oni omaĝas al iu pro liaj meritoj, valoro. Jen kelkaj ekzemploj:

 • mallonga omaĝo al la mortintaj gesamideanoj
 • nia omaĝo al karmemora Nikolai Lozgaĉev
 • li omaĝis al mi per dediĉo en sia libro
 • okazis hieraŭ diskreta omaĝo al la viktimoj de la akcidento

Cetere, ekzemplofrazojn vi povas facile trovi en tekstaro.com

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.