2

Mi demandas min kiel diri ‘to play music’ en Esperanto en tiuj ĉi kuntekstoj:

  • muziki per muzikinstrumento
  • fari ke muziko sonas el laŭtparolilo (ekz. el KD)

Ĉu oni vere diras ‘ludi muzikon’? Tiu iomete ŝajnas al mi anglismo.

2 Answers 2

2

Jes, oni diras ludi muzikon. Eĉ PIV diras ke ludi ankaŭ signifas Uzi muzikilonAŭdigi muzikaĵon per muzikilo.

Ne estas nur anglismo. Mi ne konas tiom multe da lingvoj, sed en la Ĉeĥa, ni uzas la samajn vortojn, hrát muziku.

1
  • Eble mi pli bone diru ‘eŭropismo’. Mi pensas ke ‘ludi muzikon’ estas tute malsama afero ol ‘ludi muzikon’, precipe per laŭtparolilo Tial mi konjektis ke en Esperanto, oni uzus ian pli laŭvortan frazon kiel ‘sonigi muzikon’. Commented Nov 24, 2016 at 6:59
0

Jes, oni diru "ludi muzikon".

Muziki per instrumento por sin distri aŭ distri aliajn: Petro ... penis ludi sur la gitaro ... valson [1]; ludi violononZ; gloru la Eternulon ..., per dekkorda psaltero ludu al Li [2].

http://www.reta-vortaro.de/revo/art/lud.html#lud.0i

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.