10

Multe da retejojn havas klarajn Esperantajn ekvivalentojn de siaj nomoj, kiujn oni vere uzas, ekz. fejsbuko, jutubo, vikipedio. Ŝajnas al mi, ke traduki aŭ transliteri "Stack Exchange" ne povus krei iun ajn kompreneblan. Sed tamen, ĉu ekzistas iu ajn akceptebla esperanta esprimo por ĝin, aŭ ni nur povas uzi la anglan nomon?

Mi pensus, ke "Stack" (estanta parto de originala "Stack Overflow") devus verŝajne resti tiel, sed "Exchange" povus principe havi ian similan vorton en Esperanto. Aŭ ĉu Esperanto ankaŭ havas vorton por la komputila termino "stack"?

1

1 Answer 1

12

Jen mia propono: Stakinterŝanĝo.

1
  • Kaj ĝi aspektas populare!
    – La Vo-o
    Nov 25, 2016 at 11:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.