7

19Kaj la kampoparton, sur kiu li starigis sian tendon, li aĉetis el la manoj de la filoj de Ĥamor, la patro de Ŝeĥem, por cent kesitoj. (Moseo 1: Genezo 33)

Kion signifas kesito? Ĉu ĝi estis antikva valuto?

1 Answer 1

5

Laŭ biblica.com en la New International Version de la biblio, ĝi estas:

For a hundred pieces of silver, he bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, the plot of ground where he pitched his tent.

Kaj estas noto sub tio:

Hebrew hundred kesitahs; a kesitah was a unit of money of unknown weight and value.

Do supozeble kesito estas prunta vorto farita de kesitah kaj ĝi ja estas antikva valuto.

Estas ankaŭ artikolo pri la vorto ĉe la angla vikipedio.

Ja estas surprize ke la vorto ne aperas en PIV kvankam ĝi aperas en Zamenhofa verkaĵo.

2
  • Kio estas PIV?.
    – user64617
    Commented Oct 31, 2017 at 11:14
  • @user64617 Ĝi estas la Plena Ilustrita Vortaro, eble la plej aŭtoritata vortaro de Esperanto. Ĝi estas uzebla rete ĉe vortaro.net.
    – Neil Roberts
    Commented Oct 31, 2017 at 11:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.