Questions tagged [meaning]

When you are asking for the meaning of the word or expression of your question.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1
vote
2answers
69 views

Signifo de “ne pardoninda”

Bonan! Iu eniris malĝustan grupon de Telegram kaj komencis babili pri io ekstertema. Partoprenanto tuj klarigis ke la grupo temas pri io alia kaj la ĵus alveninto pardonpetis: Pardonu! kaj oni ...
6
votes
1answer
64 views

Does “invervjuo” cover all meanings of the English word “interview”?

In German, the loanword "Interview" is mostly used for when a reporter, journalist or maker of a documentary interviews someone for the media/medium they're working for. A job interview however is ...
1
vote
1answer
45 views

Kion signifas “herniulo”?

...nek ĝibulo, nek ftizulo, nek makulokululo, nek aknulo, nek favulo, nek herniulo... (Levidoj 21:20) Kion signifas "herniulo"?
0
votes
1answer
56 views

Kion signifas “malpermesantaj” kaj la dikita frazo?

2 Diru al la Izraelidoj jene:Se iu pekos per eraro kontraŭ la ordonoj de la Eternulo, malpermesantaj fari diversajn aferojn, kaj li faros iun el ili; 3 se pastro sanktoleita pekos, ĵetante kulpon ...
2
votes
2answers
38 views

Kion signifas “duonkruda”?

Ne manĝu ĝin duonkrudan,... (Biblio, Eliro 12:9) Mi komprenas la kombinaĵon (duon+kruda), sed mi ne komprenas la signifo de duon vorton.
6
votes
1answer
73 views

Kion signifas “k” ĉi tie?

konsumiĝi: 1 Iom post iom perdiĝi, neniiĝi: vi ĝemos en la fino, kiam konsumiĝos via karno k korpo; li konsumiĝis k mortis.(Vortaro) Kion signifas "k" ĉi tie?
7
votes
1answer
66 views

Kion signifas kesito?

19Kaj la kampoparton, sur kiu li starigis sian tendon, li aĉetis el la manoj de la filoj de Ĥamor, la patro de Ŝeĥem, por cent kesitoj. (Moseo 1: Genezo 33) Kion signifas kesito? Ĉu ĝi estis antikva ...
6
votes
3answers
152 views

Meaning of “cent pomoj” versus “cento(n) da pomoj”

In section 14 of the Ekzercaro of the Fundamento de Esperanto are these two sentences: Mi havas cent pomojn. Mi havas centon da pomoj. I understand grammatically why the sentences are different. The ...
5
votes
2answers
120 views

What does the sentence mean?

Kaj li diris: Ĝuste do lia nomo estas Jakob, ĉar li submetis al mi la piedon jam du fojojn; mian unuenaskitecon li prenis, kaj jen li nun prenis mian benon! (Moseo 1: Genezo 27: 36) Which is the ...
8
votes
5answers
167 views

Kio estas la vera signifo de “muĝi”?

Laŭ PIV, «muĝi» signifas: 1. Bleki, kiel bovo. 2. (figurasence) Aŭdigi fortan, obtuzan, longe tiratan sonon: muĝanta popolamaso. Ŝajnas do, ke «bleki kiel bovo» estas la precipa signifo, ĉu ...
8
votes
3answers
430 views

What is laŭŝajne in Esperanto?

I've heard it a few times already and it confuses me. Is it "apparently according to..."? Or "According to the appearances of..."? I don't get the combined sense of these two words (laŭ and ŝajne)
2
votes
1answer
60 views

Sankta Tago de Zamenhof?

Does the phrase "Sankta Tago de Zamenhof" mean that it is a holy day for Zamenhof himself but not necessarily for other people?
2
votes
2answers
77 views

Does “tre eble” mean “probable”?

I have found the structure tre eble meaning probable according to one definition of Reta Vortaro. Is this use of tre eble correct? As I understand it now, tre eble means that something is very likely ...
3
votes
1answer
49 views

«Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo»

Mi legis iun kiu uzis la jenan proverbon el la proverbaro: Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo Mi komprenas la vortojn sed ne la signifon. Ĉu iu povas klarigi?
7
votes
1answer
45 views

“Laŭ” for motion through space

While reading Marvirinstrato, I came across an interesting sentence: "Ili veturis laŭ la rivero," my best translation being "They traveled along the river." Can we use "laŭ" to translate as "along?"
11
votes
3answers
487 views

What is the difference between a “kulo” and a “moskito”?

I believe they are not equivalent. Moskito is more broad and only one sub-family of moskitos are Kuloj (Culex). But I am not sure of it.
9
votes
2answers
116 views

What does “vialangulo” mean, in the song “Societo de Vivantaj Poetoj”?

In the song "Societo de Vivantaj Poetoj" by La Perdita Generacio, there are the words: triangulo ĉiangulo vialangulo And later: triangule ĉiangule vialangule I know what a triangulo ...
20
votes
4answers
1k views

What is the difference between “pli” and “plu”?

What is the difference between pli and plu?
10
votes
2answers
329 views

What is the difference between “neŭtra” and “neŭtrala”?

What is the difference between neŭtra and neŭtrala? I learned that they both translate to neutral in English. Is there a nuanced difference between those two words?
9
votes
2answers
119 views

What is the difference between “televido” and “televidilo”?

Both can be translated to English with Television. What is the meaning of both and how they differ?
7
votes
2answers
99 views

Ĉu estas klarigoj de la proverboj el la Proverbaro Esperanta?

La Proverbaro tre plaĉas al mi, tamen ne ĉiam mi komprenas la signifon. Ĉu estas libro aŭ retejo kie mi povus trovi klarigojn?
9
votes
2answers
737 views

What is the usefulness of the 'um' suffix?

I've been told multiple times that it has no definite meaning and also that in general it is used with more abstract actions and ideas. Why was this suffix created, and is there any way to assimilate ...
8
votes
4answers
365 views

What's the difference between -ujo and -io in country names?

When I first learned Esperanto, I learned that country names usually take the suffix -ujo to convert from a culture to its respective country (e.g. Anglujo, Francujo, Germanujo). But after using the ...