1

En la PDF havebla ĉe edukado.net > Ekzamenoj > UEA-KER > Specimenoj, en paĝo 19 (lingvokonaj postuloj por supera nivelo (C1) > Morfologio kaj vortsintakso) estas listita

Verbaj rekcioj.

Kion signifas "rekcio"? Mi ne trovis tiun vorton en vortaroj. Kio estas "verbaj rekcioj"? Aŭ ĉu tiu estas nur tajperaro en la dokumento? Se ĝi estas tajperaro, kio estu la ĝusta vorto?

2
 • Rimarketo: estas tajperaro en la titolo de la demando. Commented Aug 2, 2020 at 18:24
 • Ĉu vi celas "Kio" -> "Kion", @EduardoTrápani? Mi nun korektis tion.
  – das-g
  Commented Aug 2, 2020 at 23:53

2 Answers 2

2

Povas esti, ke la termino mem estas neologismo, sed la termino "rekcio" estas vaste uzata en aliaj lingvoj.

Temas pri tio, kiel oni aligas vortojn al verboj, ĉu per la akuzativo aŭ per iu prepozicio.

Ekzemploj:

 • la rekcio por la verbo "havi" estas per la akuzativo: havi ion
 • la rekcio por la verbo "temi" estas per la prepozicio "pri": temi pri io
 • la rekcio por la verbo "bazi" estas per la prepozicio "sur": bazi sur io
1
1

Mi ne scias precise, sed verŝajne ĝi estas [scienca] neologismo por «verba uzado». Ekzemple, en la angla ekzistas la vorto «rection» (de la latina «rectio»), kiun la angla Vikivortaro difinas kiel:

(grammar, archaic) regimen; government; the rules governing the syntax, rules of agreement of a language.

Similaj vortoj ekzistas en la germana («[die] Rektion»), la nederlanda («[de] rectie»), kaj eĉ la suoma («rektio»).

1
 • 1
  Kvankam ĉi tio respondo ŝajnas havi la ĝustan direkton kaj la efektivan etimologion, la respondo de Juha estas pli preciza, do mi akceptis tiun, ne ĉi tiun. Tamen dankon!
  – das-g
  Commented Aug 1, 2020 at 11:05

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.