10

How to translate “end-to-end encryption” to Esperanto? This term is missing in Komputeko. Can I translate this literally as “fin-al-fina ĉifrado”? Is that even an correct compound word? Or is there are more suitable or common way to translate this term?

Kiel oni traduku la anglan terminon “end-to-end encryption” al Esperanto? Ĉi tiu termino mankas en Komputeko. Ĉu mi povas traduki ĝin laŭvorte kiel “fin-al-fina ĉifrado”? Ĉu tio eĉ estas ĝusta kunmetaĵo? Aŭ ĉu estas pli taŭga aŭ ofta maniero por traduki ĉi tiun terminon?

1 Answer 1

13

Celante esti komprenata, mi ne laŭvortere tradukus la Anglan vorton. Se vi volas esprimi, ke la mesaĝo estas ĉifrita tutvoje de la komenco al la fino de trareta sendado, mi uzus "tutvoja ĉifrado" aŭ "tutvoje ĉifrita".

"fin(o)-al-fin(o)", (kiel "end-to-end") estas konfuziga. Se oni iras de la fino al la fino, kie estas la komenco? Ĉu estas komenco? Tiu teknika vorto estas komprenebla nur de teknikuloj, kiuj komprenas ke temas pri "endpoint" de reto, la lokoj kie informoj povas aliri aŭ eliri de reto. Oni verŝajne povas uzi "fino" por tio, sed laŭ mi "ekstremo" estas pli klara.

En Komputeko, vi povas trovi "finpunkto" kiel tradukon de "endpoint". Mi konsideras tiun tradukon malbona, ĉefe ĉar "finpunkto" jam estas uzata multege por io alia, kio ne temas pri reto. Ĝi estas uzata por la punkto de la lasta frazo de teksto, aŭ por la lasta etapo de projekto. Mi ne trovis sufiĉe da uzoj de "finpunkto" kiel "endpoint" por pensi ke Komputeko tie havas priskriban valoron pri uzado. Ajna pli klara vorto estus pli bona laŭ mi. Sed tio estas alia problemo, kaj tute eblas ne mencii ian tradukon de "endpoint".

Tial mi elektus "tutvoja ĉifrado", kie la vojo estas de unu "endpoint" al alia.

4
 • ĉu vi intencis skribi laŭvortare anstataŭ laŭvortere?
  – Vidamuzo
  Mar 26, 2018 at 11:33
 • 1
  @Vidamuzo Ne, temas pri la vorteroj "end", "to" kaj "end".
  – Vanege
  Mar 26, 2018 at 13:59
 • La simileco inter ambaŭ hezitigis min pri via intenco, eĉ malgraŭ la kunteksto. Dankon por via klarigo.
  – Vidamuzo
  Mar 26, 2018 at 15:36
 • 1
  Mi suprenvotis vian proponon tutvoja ĉifrado ĉar mi opinias ĝin bonega. Tamen oni rimarku, ke ĝi estas via eltrovaĵo kaj neniam estis uzita antaŭe. En konversacioj, mi jam aŭdis la analizajn esprimojn ĉifrado de unu ekstremaĵo al la aliade komenco ĝis fino ambaŭdirekte, kiuj estas tre longaj kaj povus esti uzataj kiel klarigoj, sed ne kiel terminoj. Do bonvenon al via termin-propono!
  – Dario
  Mar 29, 2018 at 4:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.